English version
Mette Elisabeth Nergård

Mette Elisabeth Nergård

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Språkvitenskapelige fag

Emner

Grammatikkundervisning   Kontrastiv grammatikk

Vitenskapelige publikasjoner

Nergård, Mette Elisabeth (2020). "Det religiøse som eit ope og innbydande rom". Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. Kapittel 5. s. 119-135. Det Norske Samlaget.

Lind, Anne; Nergård, Mette Elisabeth; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 7. s. 114-130. Universitetsforlaget.

Nergård, Mette Elisabeth; Lundberg, Pål (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 11. s. 181-196. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth; Penne, Sylvi (2016). Fagene oppløses i framtidens skole :. Kirke og kultur . Vol. 121.

Nergård, Mette Elisabeth; Nicolaisen, Tove (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 3. s. 43-63. Oplandske Bokforlag.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Ei jente fra Damaskus, en maurisk prins og en skolegutt fra Norge. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 8. s. 201-236. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Inn i språkarbeid med store spørsmål i bagasjen. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 4. s. 101-118. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Arbeid med grammatikk i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 3. s. 71-101. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig