English version
Finn Aarsæther

Finn Aarsæther

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Flerspråklighet   Kodeveksling   Multietnolektisk stil

Samarbeidsrelasjoner

University College Ghent, Belgia University of Leuven, Belgia

Vitenskapelige publikasjoner

Aarsæther, Finn (2018). Kapittel 7 Norsk som andrespråk. Mæhlum, Brit Kirsten (Red.). Norsk språkhistorie II : praksis. Kapittel 7. s. 533-562. Novus Forlag.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. [31].
http://hdl.handle.net/10642/3211

Aarsæther, Finn; Marzo, Stefania; Nistov, Ingvild; Ceuleers, Evy (2015). Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. Nortier, Jacomine; Svendsen, Bente Ailin (Red.). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Chapter 12. s. 249-270. Cambridge University Press.

Aarsæther, Finn (2013). Elevaktive arbeidsformer for andrespråkseleven. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 6. s. 146-170. Gyldendal Akademisk.

Aarsæther, Finn (2013). Flerspråklighet i forskning, lovverk og læreplaner. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 2. s. 36-70. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Aarsæther, Finn (2010). The Use of multiethnic youth language in Oslo. Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin (Red.). Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices. Chapter 10. s. 111-126. Multilingual Matters.

Aarsæther, Finn (2009). Flerspråklig praksis i det pakistansk-norske miljøet. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Red.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Kapittel. s. 65-83. Novus Forlag.

Aarsæther, Finn; Hilditch, Grethe (2009). Sikringskost og fordypning. Om flerkulturell kompetanse for læreren fra HiO. Standnes, Gro (Red.). An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. Kapittel. s. 68-76.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig