English version
Christen Krogh

Christen Krogh

Kort om

Som rektor ved OsloMet har jeg det øverste ansvaret for universitetets faglige og administrative virksomhet. Rektor er dessuten sekretær for OsloMets styre og rapporterer til styret. Rektor leder også OsloMets øverste ledergruppe som består av dekanene, senterledere for SVA og SPS, prorektor utdanning, viserektor for forskning, og direktør for digitalisering og virksomhetsutvikling.

Jeg har bakgrunn innen datateknikk fra Universitetet i Glasgow (1988) og tok senere en doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Oslo (1997). Jeg begynte min forskerkarriere ved SINTEF i Oslo og ble senere forskningssjef der. Fra 2001 til 2011 var jeg utviklingsdirektør i Opera Software. Jeg har også jobbet ved Høgskolen i Gjøvik (senere NTNU), Høyskolen i Oslo og Akershus (senere OsloMet) og i Norges forskningsråd. Før jeg kom til OsloMet var jeg prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Jeg har tidligere hatt en rekke styreverv og er for tiden styreleder for Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Vitenskapelige publikasjoner

Krogh, Christen ; Herrestad, Henning (1999). Hohfeld in cyberspace and other applications of normative reasoning in agent technology. Artificial Intelligence and Law. Vol. 7.
https://doi.org/10.1023/A:1008367514393

Krogh, Christen ; Jones, Andrew J. I. (1998). Protocol breaches and violation flaws. NORMS, LOGICS AND INFORMATION SYSTEMS. NEW STUDIES IN DEONTIC LOGIC AND COMPUTER SCIENCE. s. 265-274. IOS Press.

Krogh, Christen (1996). Normative Structure in Natural and Artificial Systems. ISBN: 8251836255. 212 s. TANO.

Krogh, Christen ; Herrestad, Henning (1995). Deontic logic relativised to bearers and counterparties. Bing, Jon; Torvund, Olav (Red.). 25 Years Anniversary Anthology in Computers and Law. s. 453-522. Tano, Oslo.

Krogh, Christen (1995). Obligations in multiagent systems. Aamodt, Agnar; Komorowski, Jan (Red.). SCAI'95: Fifth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence. s. 19-30. [Mangler utgivernavn].

Krogh, Christen ; Barron, Anne; Dahn, Bernd; Jones, Tricia; Latzina, Markus; Oxley, Nigel; Stefansdottir, Lara (1995). A model of interaction: In search of a holy grail. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.). Automating instructional design: Computer-based development and delivery tools, NATO ASI Series, Series F: Computer an d Systems Sciences. s. 581-601. Springer.

Krogh, Christen ; Irgens, Morten; Trætteberg, Hallvard (1992). A Novel Architecture For Traffic Control. Olaussen, Lise Merete; Helli, Erik (Red.). The 3rd International Conference on Vehicle Navigation and Information Systems. s. 75-81. IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/VNIS.1992.639937Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig