English version
Silje Fekjær

Silje Fekjær

Kort om

Som prorektor for utdanning har jeg ansvar for å følge opp utdanningene ved OsloMet. Jeg leder universitetets utdanningsutvalg og deltar i universitetets øverste ledergruppe (ULM).

Jeg har bakgrunn som underviser og utdanningsforsker. Før jeg kom til OsloMet, har jeg undervist i sosiologi ved UiO, på lærer og barnehagelærerutdanning (Høgskolen i Volda) og for politistudenter (Politihøgskolen). På OsloMet har jeg undervist i statistikk, universitetspedagogikk, og kurs for ph.d.-veiledere. Fra 2017 til 2020 ledet jeg ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Jeg har forsket på utdanning, arbeidsliv og profesjoner. I 2007 tok jeg doktorgrad i sosiologi ved UiO, og skrev om etniske forskjeller i utdanningsvalg. Fra 2015 har jeg vært professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeidsliv   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Utdanning   Politi   Profesjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bøyum, Steinar; Fekjær, Silje (2023). Kritisk refleksjon over forskning i profesjonsutdanning. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-09

Fekjær, Silje ; Alecu, Andreea Ioana (2023). In the Forefront of Female Policing? Women in the Scandinavian Police Forces. Prenzler, Tim (Red.). Gender Inclusive Policing: Challenges and Achievements. s. 1-11. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003283263-1

Fekjær, Silje ; Øverbye, Einar ; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993231156486

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Fekjær, Silje Bringsrud ; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn ; Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. 19 s. Work, Employment and Society.
https://doi.org/10.1177/09500170211004247

Fekjær, Silje Bringsrud ; Alecu, Andreea Ioana (2021). Attrition of Police Officers With Immigrant Background. Police Quarterly (PQ).
https://doi.org/10.1177/10986111211053844

Alecu, Andreea Ioana ; Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Female attrition from the police profession. 14 s. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. Vol. 43.
https://doi.org/10.1108/pijpsm-09-2019-0147

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Conceptions of gender and competencies among police recruits in Scandinavia. 16 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120818

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig