Håvard Helland

Håvard Helland

Kort om

Håvard Helland er sosiolog (mag. art. og dr. polit. fra Universitetet i Oslo). Hans interesseområder er sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, ulikhetsdimensjoner innenfor den høyt utdannede middelklassen, profesjoner, utdanningsvalg, valg av utdanningsretning, skoleprestasjoner, etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.
Medlem av flere forskningsnettverk (bl.a. Nordic Fields of Higher Education, International Study of City Youth, RC28 i den Internasjonale Sosiologforeningen, Transitions in Youth).
For tiden er han involvert i flere prosjekter: et prosjekt om betydningen av sertifisering og andre lukningsmekanismer i arbeidsmarkedet, et nordisk prosjekt som sammenligner rekrutteringsmønstre i høyere utdanning i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og et internasjonalt komparativt prosjekt som følger ungdom gjennom videregående skole i 13 storbyer i forskjellige land.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling, Arbeid, Arbeidsmarked, Sosial ulikhet, Ungdom, Utdanning, Innvandring, Utdannningsvalg, Utdanningsretning

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • IMaT

    This project aims to strengthen mathematics teaching in Norwegian primary and lower secondary schools, with the specific objective of enhancing problem solving and reasoning skills in students at all levels of attainment, and from all backgrounds.

Vitenskapelige publikasjoner

Skogen, Ketil; Helland, Håvard; Kaltenborn, Bjørn Petter (2018). Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?. Journal for Nature Conservation . Vol. 44.

Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N (2018). How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/10852/68319

Drange, Ida; Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations . Vol. 46.

Helland, Håvard; Heggen, Kåre (2018). Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 62.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/003138...

Helland, Håvard; Bol, Thijs; Drange, Ida (2017). Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.

Drange, Ida; Helland, Håvard (2017). Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 13. s. 153-164. Universitetsforlaget.

Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha; Helland, Håvard (2016). Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective. European Sociological Review . Vol. 33.

Bakken, Anders; Heggen, Kåre; Helland, Håvard (2016). Utdanning. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 2. 25. s. 260-285. Gyldendal Akademisk.

Kittelsen Røberg, Karl Ingar; Helland, Håvard (2016). Do grades in higher education matter for labour market rewards? A multilevel analysis of all Norwegian graduates in the period 1990–2006. Journal of Education and Work . Vol. 30.

Winnæss, Pål; Helland, Håvard (2014). Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi?. Nordisk politiforskning . Vol. 1.
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/225834

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig