English version
Håvard Helland

Håvard Helland

Kort om

Håvard Helland er sosiolog (mag. art. og dr. polit. fra Universitetet i Oslo). Hans interesseområder er sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, ulikhetsdimensjoner innenfor den høyt utdannede middelklassen, profesjoner, utdanningsvalg, valg av utdanningsretning, skoleprestasjoner, etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.
Medlem av flere forskningsnettverk (bl.a. Nordic Fields of Higher Education, International Study of City Youth, RC28 i den Internasjonale Sosiologforeningen, Transitions in Youth).
For tiden er han involvert i flere prosjekter: et prosjekt om betydningen av sertifisering og andre lukningsmekanismer i arbeidsmarkedet, et nordisk prosjekt som sammenligner rekrutteringsmønstre i høyere utdanning i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og et internasjonalt komparativt prosjekt som følger ungdom gjennom videregående skole i 13 storbyer i forskjellige land.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling   Arbeid   Arbeidsmarked   Sosial ulikhet   Ungdom   Utdanning   Innvandring   Utdannningsvalg   Utdanningsretning

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Drange, Ida ; Helland, Håvard ; Hermansen, Are Skeie (2024). Unionization, licensure, and workplace variation in pay inequality between immigrants and natives. Socio-Economic Review.
https://doi.org/10.1093/ser/mwad075

Helland, Håvard ; Strømme, Thea Bertnes (2024). Social inequality in completion rates in higher education: Heterogeneity in educational fields. British Journal of Sociology.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.13075

Helland, Håvard ; Wiborg, Øyvind Nicolay; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Who chooses fast-track programs in mathematics? The role of class origin, ethnicity, and gender among Norwegian lower-secondary students. 25 s. European Societies.
https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2197988

Alecu, Andreea Ioana ; Helland, Håvard ; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard (2022). Who you know: The classed structure of social capital. 30 s. British Journal of Sociology. Vol. 73.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12945

Bakken, Anders ; Heggen, Kåre ; Helland, Håvard (2022). Utdanning. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn : bind 2. s. 179-205. Gyldendal Akademisk.

Serediak, Olga ; Helland, Håvard (2022). Family background and the likelihood of pursuing a university degree abroad: heterogeneity in educational fields. British Journal of Sociology of Education.
https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2132471

Helland, Håvard ; Hovdhaugen, Elisabeth (2021). Degree completion in short professional courses: does family background matter?. Journal of Further and Higher Education.
https://doi.org/10.1080/0309877X.2021.1998394

Helland, Håvard ; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 293-312. Cappelen Damm Akademisk.

Strømme, Thea Bertnes ; Helland, Håvard (2020). Parents’ educational involvement: Types of resources and forms of involvement in four countries. British Educational Research Journal (BERJ). Vol. 46.
https://doi.org/10.1002/berj.3609

Skogen, Ketil; Helland, Håvard ; Kaltenborn, Bjørn Petter (2018). Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?. Journal for Nature Conservation. Vol. 44.
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.06.001

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig