English version
Thea Bertnes Strømme

Thea Bertnes Strømme

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jarness, Vegard; Strømme, Thea Bertnes (2021). Advantages of upper-class backgrounds: Forms of capital, school cultures and educational performance. Sociological Review .

Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn; Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. Krumsvik, Rune Johan (Red.). Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Kapittel 9. s. 229-245. Fagbokforlaget.

Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes (2021). Historical change in an elite profession—Class origins and grades among law graduates over 200 years. British Journal of Sociology . Vol. 72.
http://hdl.handle.net/10852/91610

Strømme, Thea Bertnes (2020). Vocational and academic decisions in ‘classed’ school environments. Journal of Education and Work . Vol. 33.

Strømme, Thea Bertnes (2020). Educational aspirations and decisions in Barcelona, Spain and Bergen, Norway: the significance of class and class fractions. Journal of Youth Studies .

Strømme, Thea Bertnes; Helland, Håvard (2020). Parents’ educational involvement: Types of resources and forms of involvement in four countries. British Educational Research Journal (BERJ) . Vol. 46.

Strømme, Thea Bertnes (2019). School Misconduct in a Unified System: Norwegian 10th Graders in Bergen. Demanet, Jannick; Van Houtte, Mieke (Red.). Resisting Education: A Cross-National Study on Systems and School Effects. Chapter 5. s. 103-116. Springer.

Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work . Vol. 30.

Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Kapittel 3. s. 39-53. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig