English version
Karl Ingar Kittelsen Røberg

Karl Ingar Kittelsen Røberg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Admiraal, Wilfried ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen ; Wiers-Jenssen, Jannecke ; Saab, Nadira (2023). Mind the gap: Early-career teachers’ level of preparedness, professional development, working conditions, and feelings of distress. Social Psychology of Education. Vol. 26.
https://doi.org/10.1007/s11218-023-09819-6

Bøhler, Kjetil Klette; Røberg, Karl Ingar Kittelsen ; Dokken, Therese (2023). Reflekterer festivalsjefenes prioriteringer formålene med Kulturrådets tilskuddsordninger?. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 217-260. Kulturrådet.

Takle, Marianne ; Henningsen, Erik ; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi ; Knudsen, Jan Sverre ; Dokken, Therese ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Kulturpolitikk og festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 341- Kulturrådet.

Takle, Marianne ; Henningsen, Erik ; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi ; Knudsen, Jan Sverre ; Dokken, Therese ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 11-47. Kulturrådet.

Helland, Håvard ; Wiborg, Øyvind Nicolay; Kittelsen Røberg, Karl Ingar (2023). Who chooses fast-track programs in mathematics? The role of class origin, ethnicity, and gender among Norwegian lower-secondary students. European Societies.
https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2197988

Helland, Håvard ; Wiborg, Øyvind Nicolay; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Who chooses fast-track programs in mathematics? The role of class origin, ethnicity, and gender among Norwegian lower-secondary students. 25 s. European Societies.
https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2197988

Admiraal, Wilfried ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Teachers’ job demands, resources and their job satisfaction: Satisfaction with school, career choice and teaching profession of teachers in different career stages. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 125.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104063

Madsen, Aleksander Å.; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2021). Education–occupation mismatch and long-term sickness absence: a longitudinal study of over- and under-education using Norwegian population data, 2003–2013. Journal of Education and Work. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/13639080.2021.1946491

Røberg, Karl Ingar Kittelsen ; Helland, Håvard (2016). Do grades in higher education matter for labour market rewards? A multilevel analysis of all Norwegian graduates in the period 1990–2006. 20 s. Journal of Education and Work. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/13639080.2016.1187265Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig