English version
Heidi Bergsli

Heidi Bergsli

Fagområder

Emner

Geografi   Urban studies   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergsli, Heidi ; Hanssen, Gro Sandkjær ; Sirowy, Beata (2019). “Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Red.). Bysamfunn. s. 29-42. Universitetsforlaget.

Bergsli, Heidi ; Harvold, Kjell Arve (2018). Planning for Polycentricity. The Development of a Regional Plan for the Oslo Metropolitan Area. 19 s. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). Vol. 22.
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/vie

van der Wel, Kjetil A. ; Dahl, Espen ; Bergsli, Heidi (2016). The Norwegian policy to reduce health inequalities: key challenges. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2016-01-03

Bergsli, Heidi (2011). Envisioned landscapes on Marseille’s waterfront. Cremaschi, Marco; Eckardt, Frank (Red.). Changing Places: Urbanity, Citizenship & Ideology in New European Neighbourhoods. s. 34-63. Techne Press.

Bergsli, Heidi (2010). Una finestra su: Marsiglia. Urbanistica informazioni. Vol. 233/234.

Bergsli, Heidi (2010). Retten til byen. Billedkunst (Oslo). Vol. 5.

Bergsli, Heidi (2010). Kulturledet byutvikling i Oslo og Marseille. Arkitektnytt. Vol. 10.

Bergsli, Heidi (2008). Marseille et Oslo: des stratégies entreprenariales pour transformer le waterfront. Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig