English version

Mindre byregioner - utvikling, attraktivitet og bærekraft (SMACREG)

Norge er av de europeiske landene med høyst andel bosatte i mindre byregioner (MBR). Disse spiller en nøkkelrolle for nasjonale mål om balansert utvikling og bærekraftige regioner i hele landet.

SMACREG har som mål å bidra til ny kunnskapsutvikling og –deling om MBRs utvikling, attraktivitet og bærekraft med relevans for teoriutvikling, politikk, planlegging og utviklingsarbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Prosjektet skal:

Samarbeidspartnere på prosjektet:

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...