English version
Knut Onsager

Knut Onsager

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Onsager, Knut (2012). Regional nærings- og sektorutvikling - før, nå og i framtid. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 3. s. 41-66. Abstrakt forlag.

Isaksen, Arne; Onsager, Knut (2010). Regions, networks and innovative performance: The case of knowledge-intensive industries in Norway. European Urban and Regional Studies . Vol. 17.
http://eur.sagepub.com/content/17/3/227.abstract

Onsager, Knut; Isaksen, A.; Fraas, Morten; Johnstad, Tom (2007). Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks. European Planning Studies . Vol. 15.

Orderud, Geir; Onsager, Knut (2006). Asians on the Norwegian labour market: industrial concentration and self-employment careers. Asian Migrants and European Labour Markets – Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe.. 10. s. 197-221. Routledge.

Jakobsen, Stig-Erik; Onsager, Knut (2005). Head Office Location: Agglomerations or Clusters of Flow Nodes? . Vol 42, No9, 1517-1535. Urban Studies . Vol. 42.

Isaksen, Arne; Onsager, Knut (2004). Klynger og klyngepolitikk i Norge - ukritisk modellimport eller relevante perspektiver?. Arbo, Peter; Gammelsæter, Hallgeir (Red.). Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling. Kapittel 6. s. 109-128. Tapir Akademisk Forlag.

Bolkesjø, Torjus; Onsager, Knut (2004). Regionalpolitikk og nye utviklingssamarbeid i Østfold. Bukve, Oddbjørn; Amdam, Roar (Red.). Det regionalpolitiske regimeskiftet - tilfellet Noreg. Kapittel 13. s. 230-252. Tapir Akademisk Forlag.

Onsager, Knut; Selstad, Tor (2004). Regioner i utakt. ISBN: 978-82-519-1936-4. 29 s. Tapir Akademisk Forlag.

Grimsrud, Gro Marit; Onsager, Knut (1993). Regionalpolitikk ved en skilleveg. Regionale Trender . Vol. 1993.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig