Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19)

Prosjektet er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP) for perioden 2014-19.

Om prosjektet

Programmet har støttet innovasjonsprosjekter innrettet mot sentrale næringspolitiske utfordringer i regionen. I evalueringen vurderes programmets måloppnåelse, resultater og effekter, addisjonalitet, relevans og rolle i virkemiddelapparatet, foruten samlet grad av vellykkethet og ellers læringspunkter å ta med seg videre framover.

Evalueringen konkluderer med at programmet i hovedsak har vært vellykket og bidratt til å utvikle flere nye og sterkere innovasjonsmiljøer og -nettverk på felt Oslo/Akershus har fortrinn og muligheter. Det kommer ellers fram at RIP har vært et viktig komplementært virkemiddel til andre typer regionale og nasjonale virkemidler. Det har blant bidratt til å utløse flere innovasjonssamarbeid mellom etablerte miljøer i regionen, og kople disse videre til nasjonale og internasjonale nettverk. I evalueringen sluttdel anbefales blant annet at man framover bør satse på noe flere større og langsiktig innovasjonsprosjekter innenfor noen regionalt prioriterte felt og unngå å spre midlene for tynt utover.

Laster inn ...