Anskaffelse av kunnskapsgrunnlag for Vestland fylkeskommune

Anskaffelse av kunnskapsgrunnlag knyttet til ny regional plan for senterstruktur og bærekraftige lokalsamfunn for Vestland fylkeskommune.

I prosjektet utarbeides et kunnskapsgrunnlag til fylkeskommunens arbeid med ny regional plan for senterstruktur og bærekraftig lokalsamfunn i Vestland.

Prosjektet skal bidra til å konkretisere statusen og utfordringsbildet på feltet, og definere hvilke problemstillinger planen bør gripe fatt i.

I dette ligger blant annet kunnskap om hvilke strukturer og generelle utviklingstrender som påvirker framover og som kan gi utfordringer og muligheter. Prosjektet har et hovedfokus på mindre by- og bygdebyregioner, deres regionsentre og omland.

Endelig rapport: Senterstrukturer, regionsentre og regional utvikling i Vestland fylke (oda.oslomet.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...