English version
Marthe Indset

Marthe Indset

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Indset, Marthe (2018). Building bridges over troubled waters: Administrative change at the regional level in European, multilevel water management. Regional & Federal Studies .

Indset, Marthe (2018). The Changing Organization of Multilevel Water Management in the European Union. Going with the Flow?. International Journal of Public Administration . Vol. 41.

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. 25 s. International Journal of Water Governance. Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2489306

Indset, Marthe; Stokke, Knut Bjørn (2015). Layering, Administrative Change and National Paths to Europeanization: The Case of the Water Framework Directive. European Planning Studies . Vol. 23.

Stokke, Knut Bjørn; Indset, Marthe (2012). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?. Kart og plan . Vol. 72, årg. 105.

Tjerbo, Trond; Indset, Marthe; Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 88.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig