English version
Marthe Indset

Marthe Indset

Kort om

Statsviter cand.polit fra UiO 2000, Dr. polit fra samme sted i 2020. Fra 2007 forsker ved Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR). Forsker på tema knyttet til offentlig organisering og styring, flernivåforvaltningen og miljøpolitikk, med særlig vekt på kommunesektoren og EU, forvaltningsintegrasjon i EU og EU som flernivåsystem.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Indset, Marthe (2022). When multilevel water management meets regional government: the differential impacts on administrative integration. 23 s. Environmental Politics.
https://doi.org/10.1080/09644016.2022.2066344

Indset, Marthe ; Tjerbo, Trond; Hansen, Tore (2021). The Role of the Norwegian County Governor: Agent with a Wide Scope or Servant of the State Authorities?. Tanguy, Gildas; Eymeri-Douzans, Jean-Michel (Red.). Prefects, Governors and Commissioners. Territorial representatives of the State in Europe. s. 275-302. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-59396-4

Indset, Marthe (2018). Building bridges over troubled waters: Administrative change at the regional level in European, multilevel water management. Regional & Federal Studies.
https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1512976

Indset, Marthe (2018). The Changing Organization of Multilevel Water Management in the European Union. Going with the Flow?. International Journal of Public Administration. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1274325

Hanssen, Gro Sandkjær ; Hovik, Sissel ; Indset, Marthe ; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. 25 s. International Journal of Water Governance. Vol. 4.
https://doi.org/10.7564/15-IJWG87

Indset, Marthe ; Stokke, Knut Bjørn (2015). Layering, Administrative Change and National Paths to Europeanization: The Case of the Water Framework Directive. European Planning Studies. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/09654313.2014.915014

Stokke, Knut Bjørn; Indset, Marthe (2012). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?. Kart og Plan. Vol. 72, årg. 105.

Tjerbo, Trond; Indset, Marthe ; Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 88.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig