English version
Sissel Hovik

Sissel Hovik

Kort om

Utdannet statsviter, med hovedfag fra Universitetet i Oslo i 1986, og Dr. polit grad fra samme sted i 2001. Fra 1986 til 2009 forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2009 som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, og fra mai 2015 professor i organisasjon og ledelse.
Siden 1986 forsket på tema innenfor kommunal organisering og styring, stat-kommuneforholdet og miljøpolitikk, siden 2000 særlig innen områdene desentralisering, styring og iverksetting, lokal forvaltning av naturressurser, og styring og ledelse av og i flernivånettverk.
Underviser innenfor offentlig politikk og administrasjon, samhandlingsledelse og samfunnsvitenskapelig metode.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Miljøvern   Governance   Forholdet mellom stat og kommuner   Kommunal forvaltning og politikk   Flernivåstyring   Samhandlingsledelse   Deltakelse

Regioner

Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Samarbeider med Universidad Complutense de Madrid (de la Fuente), RMIT Melbourne (McShane) og Arbeidsforskingsinstituttet (Reichborn-Kjennerud og Brattbakk) i prosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age. Samarbeider med forskere på NIBR i prosjekter om vannforvaltning. Tilknyttet nordisk nettverk for samfunnsvitenskapelig miljøforskning (NESS) og kommuneforskning (NORKOM)

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Sissel (2019). Integrated Water Quality Governance and Sectoral Responsibility: The EU Water Framework Directive’s Impact on Agricultural Sector Policies in Norway. 18 s. Water . Vol. 11.

Høgmo, Hanne C.; Lorentzen, Helga Ruus; Hovik, Sissel (2019). "... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 95.

Hovik, Sissel; Hongslo, Eirin (2017). Balancing Local Interests and National Conservation Obligations in Nature Protection. The Case of Local Management Boards in Norway. Journal of Environmental Planning and Management . Vol. 60.
http://hdl.handle.net/11250/2451754

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. 25 s. International Journal of Water Governance. Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2489306

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the Gap Between Water Management Networks and Elected Councils?. Journal of Environmental Policy and Planning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3219

Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Zachrisson, Anna; Aasen Lundberg, Aase Kristine (2016). Decentralization of conservation management in Norway and Sweden—different translations of an international trend. Society & Natural Resources . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2368532

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2015). The impact of network management and complexity on multi-level coordination. Public Administration . Vol. 93.
http://hdl.handle.net/10642/2881

Hovik, Sissel; Naustdalslid, Jon; Reitan, Marit; Muthanna, Tone Merete (2014). Adaptation to Climate Change – Professional Networks and Reinforcing Institutional Environments. Environment and Planning. C, Government and Policy . Vol. 33.

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (2014). Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10642/2196

Falleth, Eva; Hovik, Sissel (2013). Regional planlegging i villreinens rike i Setesdalsheiene. Tidsskriftet UTMARK .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig