English version

Organisering og styring i offentlig sektor (ORGOFF)

Vi forsker på konsekvensene av økt kompleksitet i organisering og styring av offentlig sektor.

Stadig flere utfordringer i offentlig sektor er såkalte gjenstridige problemer (wicked problems): de er sammensatte, omstridte, preget av usikkerhet, og involverer aktører på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer. Svaret på slike utfordringene er ofte økt kompleksitet. Det gjelder også for organisering og styring i offentlig sektor.

Den statlige sektorforvaltningen har vokst på regionalt nivå innenfor mange politikkområder. I andre tilfeller har forvaltningen blitt desentralisert til kommunenivået. Begge fenomener har bidratt til økt fragmentering og mange kryssende administrative grenser, regionalt og lokalt. Ulike aktører nå må samarbeide på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivå, og på tvers av skillet mellom offentlig og privat sektor. Samstyring, governance eller styringsnettverk er begreper som brukes for å beskrive en slik samhandling.

Samstyring er et forskningstema som har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de senere årene, men kunnskapshullene er fortsatt betydelige. Gjennom ulike prosjekter forsker ORGOFF-gruppen på hvordan styring og ledelse påvirkes av økt kompleksitet. Det gjelder både i organiseringen og samhandlingen i offentlig sektor, og kompleksiteten i de oppgavene som offentlig sektor skal løse for innbyggerne.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...