Masterstudent i offentlig administrasjon og styring prater med medstudenter i et undervisningsrom.

Offentlig administrasjon og styring

Masterprogram

Vil du være med og bestemme hvordan vi skal forvalte samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden? Studiet gjør deg godt rustet til å bidra til innovasjon og omstilling i en sektor som er i sterk endring.

Tre OsloMet-studenter sitter ved en pc, to av de smiler til kamera.
Ledige studieplasser ved OsloMet

Det er fortsatt mulig å få studieplass i Oslo og på Kjeller høsten 2024. OsloMet har ledige studieplasser ved flere studier.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av Josephine Larsen. Hun sitter ute og er kledd i kåpe, lue og votter.
Vil forvalte fellesskapets goder og oppgaver i fremtiden

– Offentlig sektor er i endring – en prosess jeg gjerne vil være en del av, sier Josephine Larsen. Hun er en av 40 studenter som tar master i offentlig administrasjon og styring ved OsloMet.

Inger og medstudenter rundt bordet
Masteren som gir gode arbeidsmuligheter

Inger Miriam har bakgrunn fra juss og organisasjonsvitenskap, og ønsket en master som kunne samle kompetansen hennes.