English version

Profesjonsstudier

Ph.d.-program

Dette ph.d.-programmet er tverrfaglig og rekrutterer stipendiater med ulik faglig bakgrunn. Som stipendiat kvalifiserer du deg til forskning og utredning på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Søknadsfrist: Løpende opptak.

  Opptakskrav: Fullført 2-årig masterutdanning (120 studiepoeng) eller hovedfag. Kandidater med kortere masterutdanninger kan i enkelte tilfeller tas opp etter helhetlig vurdering dersom kvalitet og omfang er tilsvarende.

  Generell informasjon om opptak og finansiering ved OsloMet (ansatt.oslomet.no).

 • Om programmet

  Profesjonsstudier er et flerfaglig forskningsfelt. Det kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved sin sammenlignende karakter. Programmet legger vekt på både generelle og særegne trekk ved profesjoner og profesjonenes yrkesutøvelse.

  • Et attraktivt og godt læringsmiljø for stipendiater.
  • Deltakelse i forskningsgrupper.
  • Tett oppfølging.
  • Faglig dyktige veiledere.

  Programmet drives av Senter for profesjonsstudier (SPS), ble etablert i 2005 og er dermed OsloMets eldste doktorgradsprogram.

 • Programplan

  Se programplanen (student.oslomet.no) for mer informasjon om programmets oppbygging.

 • Emneoversikt

 • Mulige temaer for ph.d.-prosjekt

  Stipendiatprosjekt med innretting mot digitalisering

  SPS favner bredt og tverrfaglig og det er en rekke forskningstemaer, med tilhørende teoretisk og metodisk variasjon, som faller innenfor profesjonsstudier som forskningsfelt. 

  Et nyere og prioritert område for senteret er å se på effektene av digitalisering og kunstig intelligens på profesjoner og profesjonsutøvelse. Vi ønsker spesielt velkommen søknader til stipendiatprosjekter innenfor dette feltet. 

  Vi står i dag midt i en digital revolusjon. Den har allerede påvirket profesjonelt arbeid på mange måter, fra behandling av data og spredning av informasjon til medisinsk diagnostikk. Når maskiner kan ta over arbeidsoppgaver og spesialistkunnskap gjøres allment tilgjengelig, vil profesjoner omskapes og noen kanskje forsvinne, mens nye yrker oppstår. På noen områder vil kanskje maskiner konkurrere ut mennesker, på andre kan menneske og maskin i samarbeid bedre løse oppgaver enn hva menneske eller maskin kan gjøre hver for seg.

  Eksempler på forskningstemaer på feltetet digitalisering

  • Hva er konsekvensene av profesjonell ekspertise og hvilke nye krav stilles til profesjonenes kompetanse? Hva skjer med deres autoritet og hva er de etiske utfordringene?
  • Hvordan påvirkes arbeidsdelingen mellom profesjoner, og hvordan påvirkes arbeidsmarkedet for ulike profesjonsgrupper? Hva er konsekvensene for profesjoners inntekt, rekruttering og status? 
  • Hva er konsekvensene for innholdet i utdanningene, videre kvalifisering i arbeidslivet og samspillet mellom utdanning og arbeidsliv? Hvilke nye former for læring og læringsanalyse er mulige?

  Stipendiater skal knytte forskningsprosjektet sitt til en av senterets forskningsgrupper. Et stipendiatprosjekt kan ta for seg noen av de nevnte spørsmålene eller andre som blir vurdert som relevante for senterets forskningsområde, og digitalisering. 

 • Ph.d.-prosjekter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskning ved SPS

Forskningsnyheter

Student og mikroskop

Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav.

Portrettbilde av Eilev Hegstad

Forsker på moralske eksperters rolle i demokratiet

Eilev Hegstad (28) skjønte at forskning var livet da han skrev masteroppgave. - Det var gøy! Han har tidligere studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er nå helt i begynnelsen av arbeidet med doktorgraden.