fasaden til OsloMet med universitetets navneskilt

Disputaser i Profesjonsstudier

Her finner du en oversikt over avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

 • 2023

  • Josefine Jahreie disputerte 02.03.2023. Avhandling: "Constructing the School-Ready Child – A study of ECEC Teachers’ Experiences of Preparing Children for School"
  • Camilla Mevik disputerte 21.04.2023. Avhandling: "Making the Ship Work: An Ethnography of Maritim Labour in Global Shipping"
 • 2022

  • Galina Shavard disputerte 7. oktober 2022. Avhandling: "Teacher professionalism and collaboration in the workplace."
  • Maiken Risan disputerte 22. juni 2022. Avhandling: "Hybrid educators in teacher education: A study of their epistemic boundary work."
  • Hanna Marie Ihlebæk disputerte 10. februar 2022. Avhandling: "The knowing body and a body of knowledge: an ethnographic study of professional knowledge in use in clinical nursing."
 • 2021

  • Knut Jørgen Vie disputerte 17.12.2021. Avhandling: "Copying with integrity in research"
  • Arnhild Bie-Drivdal disputerte 30.9.202. Avhandling: "Fagorganisering som strategi for profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen. En analyse av hvordan fagforeninger i offentlig sektor konseptualiserer arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i faglig utviklingsarbeid"
  • Marte Lorentzen disputerte 3.9.2021. Avhandling: "Like lærere leker best. Om lærerspesialistenes rolle i skolen og profesjonen"
  • Håvard Brede Aven disputerte 27.8.2021. Avhandling: "Det tekniske miljøet. Ingeniørar og norsk miljødebatt, 1945-1975" 
  • Sara Seehus disputerte 25.6.2021. Avhandling: "Gendered Educational Choices: Preferences and Opportunity Structures"
  • Nora Kolkin Sarastuen disputerte 21.5.2021. Avhandling: "Overgangen fra fagarbeider til yrkesfaglærer. Yrkesfaglærerutdanning som overgangsarena fra ett yrke til et annet"
 • 2020

  • Talieh Sadeghi disputerte 20. november. Avhandling: "The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation"
  • Peter Forde Hougaard disputerte 5. november. Avhandling: "Tid, rom og kirurgers autonomi. – En etnografisk studie av sykehuskirurgers arbeidsorganisering, arbeidspraksis og profesjonelle autonomi"
  • Andreea I. Alecu disputerte 30. oktober. Avhandling: "Linking social capital and interpersonal trust: Do birds of a feather flock together?"
  • Runa Brandal Myklebust disputerte 8. oktober. Avhandling: "Natural nurses and skillful sailors. Gender non-traditional choices of education in Norway"
  • Erik Thorstensen disputerte 28. januar. Avhandling: “Responsible Assessments: Frameworks for a Value-Based Governance of Assistive Technologies”
 • 2019

  • Karl Ingar Kittelsen Røberg disputerte , 21.06.21. Avhandling: "Returns to higher education in Norway"
  • Aleksander Årnes Madsen disputerte 21.06.19. Avhandling: "Interrupted careers. A study of social divisions in long-term sickness absence and work attrition".
  • Tanja Askvik disputerte 13.06.19. Avhandling: "Utdanning er utdanning? Underrepresenterte grupper i høyere utdanning og valg knytta til fagfelt".
  • Erik Børve Rasmussen disputerte 06.05.19. Avhandling: "Knowledge and ambiguity: How GPs manage tensions between systemic biomedical ideals and medically unexplained symptoms".
  • Tatjana Zlatanovic disputerte 18.02.2019. Avhandling: "Nurse Teachers at the Interface of Emerging Challenges".
  • Thea Bertnes Strømme disputerte 25.01.19. Avhandling: "Educational Decision-Making: The Significance of Class and Context"
 • 2018

  • Tanja Haraldsdottir Nordberg disputerte 19. oktober 2018.  Avhandling: "Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger"
  • Jim-Olav Fors disputerte 5. oktober 2018. Avhandling: "Students´ commitment to social work: An investigation of contributors to, and consequences of, professional commitment"
  • Torbjørn Gundersen disputerte 7. september 2018. Avhandling: "Values and the Role of Scientists in Policymaking".
  • Eirik Christopher Gundersen disputerte 17. august 2018. Avhandling: What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 
  • Lars Emil Fagernes Johannessen disputerte 26. juni 2018. Avhandling: Between standardisation and discretion: the priority setting of triage nurses. 
 • 2017

  • Heidi Moen Gjersøe disputerte 10. november 2017. Avhandling: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.
  • Elisabeth Brodtkorb disputerte 27. oktober 2017. Avhandling: Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram - en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.
  • Lise-Merete Alpers disputerte 21. april 2017. Avhandling: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter.
  • Kjersti Nesje disputerte 23. januar 2017. Avhandling: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning.
 • 2016

  • Mari Lande With disputerte 9. desember 2016. Avhandling: Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010.
  • Andreas Eriksen disputerte 4. mars 2016. Avhandling: "Taking roles seriously. On Professional Duty and Virtue".
  • Silje Maria Tellmann disputerte 5. februar 2016. Avhandling: "Experts in public policymaking: influential, yet, constrained".
 • 2015

  • Inger Oterholm disputerte 15. september 2015. Avhandling: "Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger".
  • Hanne Hagland disputerte 2. september 2015. Avhandling: "Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis".
  • Tatanya Valland disputerte 18. juni 2015. Avhandling: "Lojalitet og profesjonell standard. En studie av politiets mellomledere".
  • Tone Dahl-Michelsen disputerte 29. mai 2015. Avhandling: "Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender".
  • Magne Lindholm disputerte 20. februar 2015. Avhandling: "Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014".
 • 2014

  • Ida Hatlevik disputerte 19. desember 2014. Avhandling: "Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer - og sosialarbeiderutdanningene."
  • Mette Løvgren disputerte 5. desember 2014. Avhandling: "Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway".
  • Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21. november 2014. Avhandling: "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".
 • 2013

  • Sølvi Mausethagen disputerte 20. desember 2013. Avhandling: "Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability".
  • Marita Nordhaug disputerte 20. september 2013. Avhandling: "Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care".
  • Ida Drange disputerte 14. juni 2013. Avhandling: "A study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin".
  • Joakim Caspersen disputerte 19. april 2013. Avhandling: "Professionalism among novice teachers. How they think, act and perceive knowledge".
 • 2012

  • Asgeir Falch-Eriksen disputerte 14. desember 2012. Avhandling: "The Promise of Trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway".
  • Anita Røysum disputerte 18. oktober 2012. Avhandling: "Sosialt arbeid i nye kontekster. Om sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen"
  • Jonas Debasay disputerte 14. september 2012. Avhandling: "Omsorgens grenser. En studie av hjemmesykepleieres rammebetingelser i pleie av og omsorg for etniske minoritetspasienter"
  • Pål Nygaard disputerte 1. juni 2012. Avhandling: "Profesjonalisering mellom Bildung og Engineering. En studie av de norske ingeniørenes profesjonshistorie 1930-1970".
  • Hilde Karlsen disputerte 20. april 2012. Avhandling: "Not so unconventional after all: A quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway"
 • 2011

  • Louis Royce Botha disputerte 24. juni 2011. Avhandling: "Incorporating indigenous knowledges into knowledge making: experiences from a South African context"
  • Jorunn Vindegg disputerte 21. juni 2011. Avhandling: "Å forstå en familie: Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse ".
 • 2009

  • André Vågan disputerte 9. oktober 2009. Han ble kreert 4. februar 2010. Avhandlingen: "Physicians in the making".
 • 2008

  • Bodil Tveit disputerte 15. februar 2008. Hun ble kreert i juni 2008. Avhandling: "Ny ungdom i gammelt yrke - en studie av sykepleierstudenters motivasjon og fagidentitet i møte med en tradisjonstung utdanning".
Publisert: 08.10.18 | Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet