Disputaser i Profesjonsstudier

Her finner du en oversikt over avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

 • 2022

  53. Galina Shavard

  Disputerte 7. oktober 2022

  Avhandling: "Teacher professionalism and collaboration in the workplace"

  52. Maiken Risan

  Disputerte 22. juni 2022

  Avhandling: "Hybrid educators in teacher education: A study of their epistemic boundary work"

  51. Hanna Marie Ihlebæk

  Disputerte 10. februar 2022

  Avhandling: "The knowing body and a body of knowledge: an ethnographic study of professional knowledge in use in clinical nursing"

 • 2021

  50. Knut Jørgen Vie

  Disputerte 17.12.2021

  Avhandling: "Copying with integrity in research"

  49. Arnhild Bie-Drivdal

  Disputerte 30.9.2021

  Avhandling: "Fagorganisering som strategi for profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen. En analyse av hvordan fagforeninger i offentlig sektor konseptualiserer arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i faglig utviklingsarbeid"

  48. Marte Lorentzen

  Disputerte 3.9.2021

  Avhandling: "Like lærere leker best. Om lærerspesialistenes rolle i skolen og profesjonen"

  47. Håvard Brede Aven

  Disputerte 27.8.2021

  Avhandling: "Det tekniske miljøet. Ingeniørar og norsk miljødebatt, 1945-1975" 

  46. Sara Seehus

  Disputerte 25.6.2021

  Avhandlling: "Gendered Educational Choices: Preferences and Opportunity Structures"

  45. Nora Kolkin Sarastuen

  Disputerte 21.5.2021

  Avhandling: "Overgangen fra fagarbeider til yrkesfaglærer. Yrkesfaglærerutdanning som overgangsarena fra ett yrke til et annet"

 • 2020

  44. Talieh Sadeghi

  Disputerte 20.11.2020

  Avhandling: "The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation"

  43. Peter Forde Hougaard

  Disputerte 5.11.2020

  Avhandling: "Tid, rom og kirurgers autonomi. – En etnografisk studie av sykehuskirurgers arbeidsorganisering, arbeidspraksis og profesjonelle autonomi"

  42. Andreea I. Alecu

  Disputerte 30.10.2020

  Avhandling: "Linking social capital and interpersonal trust: Do birds of a feather flock together?"

  41. Runa Brandal Myklebust

  Disputerte 8. oktober 2020

  Avhandling: "Natural nurses and skillful sailors. Gender non-traditional choices of education in Norway"

  40. Erik Thorstensen

  Disputerte 28. januar 2020

  Avhandling: “Responsible Assessments: Frameworks for a Value-Based Governance of Assistive Technologies”

 • 2019

  39. Karl Ingar Kittelsen Røberg

  Disputerte fredag, 21. juni 2019

  Avhandling: "Returns to higher education in Norway"

  38. Aleksander Årnes Madsen

  Disputerte torsdag 20. juni 2019

  Avhandling: "Interrupted careers. A study of social divisions in long-term sickness
  absence and work attrition"

  37. Tanja Askvik

  Disputerte 13. juni 2019

  Avhandling: "Utdanning er utdanning? Underrepresenterte grupper i høyere utdanning og
  valg knytta til fagfelt"

  36. Erik Børve Rasmussen

  Disputerte 6. mai 2019

  Avhandling: "Knowledge and ambiguity: How GPs manage tensions between systemic biomedical ideals and medically unexplained symptoms"

  35. Tatjana Zlatanovic

  Disputerte 18. februar 2019

  Avhandling: "Nurse Teachers at the Interface of Emerging Challenges"

  34. Thea Bertnes Strømme

  Disputerte 25. januar 2019

  Avhandling: "Educational Decision-Making: The Significance of Class and Context"

 • 2018

  33. Tanja Haraldsdottir Nordberg

  Disputerte 19. oktober 2018

  Avhandling: "Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger"

  32. Jim-Olav Fors

  Disputerte 5. oktober 2018

  Avhandling: "Students´ commitment to social work: An investigation of contributors to, and consequences of, professional commitment"

  31. Torbjørn Gundersen

  Disputerte 7. september 2018.

  Avhandling: "Values and the Role of Scientists in Policymaking".

  30. Eirik Christopher Gundersen

  Disputerte 17. august 2018.

  Avhandling: What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 

  29. Lars Emil Fagernes Johannessen

  Disputerte 26. juni 2018.

  Avhandling: Between standardisation and discretion: the priority setting of triage nurses. 

 • 2017

  28. Heidi Moen Gjersøe

  Disputerte 10. november 2017.

  Avhandling: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.

  27. Elisabeth Brodtkorb

  Disputerte 27. oktober 2017.

  Avhandling: Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram - en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.

  26. Lise-Merete Alpers

  Disputerte 21. april 2017.

  Avhandling: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter.

  25. Kjersti Nesje

  Disputerte 23. januar 2017.

  Avhandling: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning.

 • 2016

  24. Mari Lande With

  Disputerte 9. desember 2016.

  Avhandling: Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010.

  23. Andreas Eriksen

  Disputerte 4. mars 2016.

  Avhandling: "Taking roles seriously. On Professional Duty and Virtue".

  22. Silje Maria Tellmann

  Disputerte 5. februar 2016.

  Avhandling: "Experts in public policymaking: influential, yet, constrained".

 • 2015

  21. Inger Oterholm

  Disputerte 15. september 2015.

  Avhandling: "Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger".

  20. Hanne Hagland

  Disputerte 2. september 2015.

  Avhandling: "Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis".

  19. Tatanya Valland

  Disputerte 18. juni 2015.

  Avhandling: "Lojalitet og profesjonell standard. En studie av politiets mellomledere".

  18. Tone Dahl-Michelsen

  Disputerte 29. mai 2015.

  Avhandling: "Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender".

  17. Magne Lindholm

  Disputerte 20. februar 2015.

  Avhandling: "Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014".

 • 2014

  16. Ida Hatlevik

  Disputerte 19. desember 2014.

  Avhandling: "Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer - og sosialarbeiderutdanningene."

  15. Mette Løvgren

  Disputerte 5. desember 2014.

  Avhandling: "Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway".

  14. Gerd Sylvi Steinnes

  Disputerte 21. november 2014.

  Avhandling: "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".

 • 2013

  13. Sølvi Mausethagen

  Disputerte 20. desember 2013.

  Avhandling: "Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability".

  12. Marita Nordhaug

  Disputerte 20. september 2013.

  Avhandling: "Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care".

  11. Ida Drange

  Disputerte 14. juni 2013.

  Avhandling: "A study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin".

  10. Joakim Caspersen

  Disputerte 19. april 2013.

  Avhandling: "Professionalism among novice teachers. How they think, act and perceive knowledge".

 • 2012

  9. Asgeir Falch-Eriksen

  Disputerte 14. desember 2012.

  Avhandling: "The Promise of Trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway"

  8. Anita Røysum

  Disputerte 18. oktober 2012.

  Avhandling: "Sosialt arbeid i nye kontekster. Om sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen"

  7. Jonas Debasay

  Disputerte 14. september 2012.

  Avhandling: "Omsorgens grenser. En studie av hjemmesykepleieres rammebetingelser i pleie av og omsorg for etniske minoritetspasienter"

  6. Pål Nygaard

  Disputerte 1. juni 2012.

  Avhandling: "Profesjonalisering mellom Bildung og Engineering. En studie av de norske ingeniørenes profesjonshistorie 1930-1970".

  5. Hilde Karlsen

  Disputerte 20. april 2012.

  Avhandling: "Not so unconventional after all: A quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway"

 • 2011

  4. Louis Royce Botha

  Disputerte 24. juni 2011.

  Avhandling: "Incorporating indigenous knowledges into knowledge making: experiences from a South African context"

  3. Jorunn Vindegg

  Disputerte 21. juni 2011.

  Avhandling: "Å forstå en familie: Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse ".

 • 2009

  2. André Vågan

  Disputerte 9. oktober 2009. Han ble kreert 4. februar 2010.

  Avhandlingen: "Physicians in the making".

 • 2008

  1. Bodil Tveit.

  Disputerte 15. februar 2008. Hun ble kreert i juni 2008.  

  Avhandling: "Ny ungdom i gammelt yrke - en studie av sykepleierstudenters motivasjon og fagidentitet i møte med en tradisjonstung utdanning".