fasaden til OsloMet med universitetets navneskilt

Disputaser i Profesjonsstudier

Her finner du en oversikt over avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

Publisert: 08.10.2018 | Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet