Statistiske metoder – en innføring (PHDPR9800)

Enkeltemne ph.d.

Som forskere er vi ofte ute etter å finne systematikk i store mengder data, og vi vil aller helst være sikker på at denne systematikken ikke kun er et resultat av tilfeldigheter og annen ‘støy’. Det finnes mange ulike typer statistiske metoder som kan benyttes for å finne frem til slik systematikk, og det har blitt mer og mer vanlig med såkalte kausalanalyser innen samfunnsvitenskapene i de seneste årene. Alle disse analyseteknikkene har styrker og svakheter som det er viktig å kjenne til. ‘Statistiske metoder – en innføring’ tar sikte på å gi kursdeltagerne en bred oversikt over statistiske metoder, samt muligheten til å gå i dybden på en eller flere av disse.

 • Om emnet

 • Pensum

  Bøker:
  - Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton/ Oxford: Princeton University Press. Kapittel 3, 5, 6 og 8. [85 + 28 + 18 + 33 sider]
  - Morgan, S. L., & Winship, C. (2007). Counterfactuals and Causal Inference. Methods and Principles for Social Research. New York: Cambridge University Press. Kapittel 2, 4, 5 og 9. [27 + 35 + 44 + 32 sider]
  - Acock, A. C. (2015). Discovering Structural Equation Modeling Using Stata. College Station: Stata Press. Kapittel 2 og 3 [55 + 37 sider]

  Artikler:
  - Aartsen, M., Veenstra, M., & Hansen, T. (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health, 3, 419-426. [8 sider]
  - Allison, P. D. (1994). Using panel data to estimate the effects of events. Sociological Methods & Research, 23(2), 174-199. [26 sider]
  - Austin, P. C. (2011a). An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. Multivariate Behavioral Research, 46(3), 399-424. [26 sider]
  - Austin, P. C. (2011b). A tutorial and case study in propensity score analysis: an application to estimating the effect of in-hospital smoking cessation counseling on mortality. Multivariate Behavioral Research, 46(1), 119-151. [33 sider]
  - Borgen, N. T. (2013). Instrumentvariabler - en introduksjon for samfunnsforskere. Sosiologi i dag, 43(3), 39-64. [26 sider]
  - Bowers, J., & Drake, K. W. (2005). EDA for HLM: Visualization when probabilistic inference fails. Political Analysis, 13(4), 301-326. [26 sider]
  - Bryan, M. L., & Jenkins, S. P. (2016). Multilevel modelling of country effects: A cautionary tale. European Sociological Review, 32(1), 3-22. [20 sider]
  - Elstad, J., & Pedersen, A. (2012). The impact of relative poverty on Norwegian adolescents’ subjective health: A causal analysis with propensity score matching. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(12), 4715-4731. [17 sider]
  - Finseraas, H., & Kotsadam, A. (2013). Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikke-eksperimentelle data? En ikke-teknisk introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3): 371-387. [17 sider]
  - Fletcher, J. M. (2012). Peer influences on adolescent alcohol consumption: evidence using an instrumental variables/fixed effect approach. Journal of Population Economics, 25(4), 1265-1286. [22 sider]
  - Gangl, M. (2010). Causal inference in sociological research. Annual Review of Sociology, 36, 21-47. [27 sider]
  - Halaby, C. N. (2004). Panel models in sociological research: Theory into practice. Annual Review of Sociology, 30, 507-544. [38 sider]
  - Halleröd, B., & Gustafsson, J. E. (2011). A longitudinal analysis of the relationship between changes in socio-economic status and changes in health. Social Science & Medicine, 72(1), 116-123. [8 sider]
  - Heggebø, K. (2015). Unemployment in Scandinavia during an economic crisis: Cross-national differences in health selection. Social Science & Medicine, 130, 115-124. [10 sider]
  - Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2018). Is it easier to be unemployed when the experience is more widely shared? Effects of unemployment on self-rated health in 25 European countries with diverging macroeconomic conditions. European Sociological Review, 34(1), 22-39. [18 sider]
  - Hellevik, O. (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity, 43(1), 59-74. [16 sider]
  - Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach. Journal of Political Economy, 112(4), 725-753. [29 sider]
  - Mood, C. (2010). Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it. European Sociological Review, 26(1), 67-82. [16 sider]
  - Tufte, P. A. (2013). Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3), 341-354. [14 sider]
  - Ugreninov, E. & Birkelund, G. E. (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag, 43, 65-89. [25 sider]
  - Waldfogel, J. (1997). The effect of children on women's wages. American Sociological Review, 209-217. [9 sider]

  Totalt antall sider: 799

 • Søknad og opptak (stengt)

  Vil du bli varslet om åpnet opptak? Kontakt kurs-sps@oslomet.no

 • Våren 2020: UTSATT

  Kurset går over 6 dager fordelt på to uker, med undervisning/lab ca. kl. 10—16.

  27.04.2020, mandag. Rom P35 PI248
  28.04.2020, tirsdag. Rom FG5 FG010
  29.04.2020, onsdag. Rom FG5 FG010
  04.05.2020, mandag. Rom P46 PA304
  05.05.2020, tirsdag. Rom P46 PA304
  06.05.2020, onsdag. Rom P46 PA318

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig: Kristian Heggebø

  Administrativt: Michgona Artykova