Statistiske metoder og analysedesign

Enkeltemne ph.d.

Dette emnet legger vekt på styrker og svakheter ved ulike statistiske metoder, og diskuterer hvilke metoder som best passer forskjellige datamaterial eller forskningsspørsmål.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen på våre studentsider (student.oslomet.no).

  For søkere som har lite erfaring med statistiske metoder og statistikkprogrammet Stata, anbefales forkurset Statistikk med Stata – Forkurs til Statistiske Metoder.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Høsten 2024

  Ta kontakt med senteradministrasjonen dersom du ønsker å bli varslet når opptaket åpner.

 • Pensum

  Totalt antall sider: 951 

  Bøker

  • Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton/ Oxford: Princeton University Press. Kapittel 3, 5, 6 og 8. [85 + 28 + 18 + 33 sider]
  • Morgan, S. L., & Winship, C. (2015). Counterfactuals and Causal Inference. Methods and Principles for Social Research. Second Edition. New York: Cambridge University Press. Kapittel 1-6 og 9. [257 sider]
  • Acock, A. C. (2015). Discovering Structural Equation Modeling Using Stata. College Station: Stata Press. Kapittel 2 og 3 [55 + 37 sider]
  • Rabe-Hesketh, S. & Skrondal, A. (2022). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Fourth edition (eller tidligere utgaver). Stata Press: College Station, Texas. Kapittel 2 og 4 [106 sider]

  Artikler

  • Allison, P. D. (1994). Using panel data to estimate the effects of events. Sociological Methods & Research, 23(2), 174-199. [26 sider] 
  • Borgen, N. T. (2013). Instrumentvariabler - en introduksjon for samfunnsforskere. Sosiologi i dag, 43(3), 39-64. [26 sider] 
  • Borgen, N. T., Haupt, A, & Wiborg, Ø. W. (2022). Quantile regression estimands and models: revisiting the motherhood wage penalty debate. European Sociological Review. [15 pages]
  • Bryan, M. L., & Jenkins, S. P. (2016). Multilevel modelling of country effects: A cautionary tale. European Sociological Review, 32(1), 3-22. [20 sider] 
  • Finseraas, H., & Kotsadam, A. (2013). Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikke-eksperimentelle data? En ikke-teknisk introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3): 371-387. [17 sider] 
  • Fletcher, J. M. (2012). Peer influences on adolescent alcohol consumption: evidence using an instrumental variables/fixed effect approach. Journal of Population Economics, 25(4), 1265-1286. [22 sider] 
  • Gangl, M. (2010). Causal inference in sociological research. Annual Review of Sociology, 36, 21-47. [27 sider] 
  • Heisig, J. P. & Schaeffer, M. (2019). Why You Should Always Include a Random Slope for the Lower-Level Variable Involved in a Cross-Level Interaction. European Sociological Review 35(2): 258–279. [21 sider]
  • Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2018). Is it easier to be unemployed when the experience is more widely shared? Effects of unemployment on self-rated health in 25 European countries with diverging macroeconomic conditions. European Sociological Review, 34(1), 22-39. [18 sider] 
  • Hellevik, O. (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity, 43(1), 59-74. [16 sider] 
  • Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach. Journal of Political Economy, 112(4), 725-753. [29 sider] 
  • Mood, C. (2010). Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it. European Sociological Review, 26(1), 67-82. [16 sider] 
  • Pearl, J. (2013). Linear models: A useful “microscope” for causal analysis. Journal of Causal Inference, 1(1), 155-170. [15 sider]
  • Tufte, P. A. (2013). Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3), 341-354. [14 sider] 
  • Ugreninov, E. & Birkelund, G. E. (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag, 43, 65-89. [25 sider] 
  • Waldfogel, J. (1997). The effect of children on women's wages. American Sociological Review, 209-217. [9 sider] 
  • Wessel, T. & Turner, L. M. (2020) "The migration pathway to economic mobility: Does gender matter? Population, Space and Place, 27(4), e2419. [16 sider]
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dette emnet driftes av Senter for profesjonsforskning.

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt senteradministrasjonen.