Statistiske metoder og analysedesign

Enkeltemne ph.d.

Dette emnet legger vekt på styrker og svakheter ved ulike statistiske metoder, og diskuterer hvilke metoder som best passer forskjellige datamaterial eller forskningsspørsmål.

 • Om emnet

 • Pensum

  Totalt antall sider: 951 

  Bøker

  • Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton/ Oxford: Princeton University Press. Kapittel 3, 5, 6 og 8. [85 + 28 + 18 + 33 sider]
  • Morgan, S. L., & Winship, C. (2015). Counterfactuals and Causal Inference. Methods and Principles for Social Research. Second Edition. New York: Cambridge University Press. Kapittel 1-6 og 9. [257 sider]
  • Acock, A. C. (2015). Discovering Structural Equation Modeling Using Stata. College Station: Stata Press. Kapittel 2 og 3 [55 + 37 sider]
  • Rabe-Hesketh, S. & Skrondal, A. (2022). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Fourth edition (eller tidligere utgaver). Stata Press: College Station, Texas. Kapittel 2 og 4 [106 sider]

  Artikler

  • Allison, P. D. (1994). Using panel data to estimate the effects of events. Sociological Methods & Research, 23(2), 174-199. [26 sider] 
  • Borgen, N. T. (2013). Instrumentvariabler - en introduksjon for samfunnsforskere. Sosiologi i dag, 43(3), 39-64. [26 sider] 
  • Borgen, N. T., Haupt, A, & Wiborg, Ø. W. (2022). Quantile regression estimands and models: revisiting the motherhood wage penalty debate. European Sociological Review. [15 pages]
  • Bryan, M. L., & Jenkins, S. P. (2016). Multilevel modelling of country effects: A cautionary tale. European Sociological Review, 32(1), 3-22. [20 sider] 
  • Finseraas, H., & Kotsadam, A. (2013). Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikke-eksperimentelle data? En ikke-teknisk introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3): 371-387. [17 sider] 
  • Fletcher, J. M. (2012). Peer influences on adolescent alcohol consumption: evidence using an instrumental variables/fixed effect approach. Journal of Population Economics, 25(4), 1265-1286. [22 sider] 
  • Gangl, M. (2010). Causal inference in sociological research. Annual Review of Sociology, 36, 21-47. [27 sider] 
  • Heisig, J. P. & Schaeffer, M. (2019). Why You Should Always Include a Random Slope for the Lower-Level Variable Involved in a Cross-Level Interaction. European Sociological Review 35(2): 258–279. [21 sider]
  • Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2018). Is it easier to be unemployed when the experience is more widely shared? Effects of unemployment on self-rated health in 25 European countries with diverging macroeconomic conditions. European Sociological Review, 34(1), 22-39. [18 sider] 
  • Hellevik, O. (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity, 43(1), 59-74. [16 sider] 
  • Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach. Journal of Political Economy, 112(4), 725-753. [29 sider] 
  • Mood, C. (2010). Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it. European Sociological Review, 26(1), 67-82. [16 sider] 
  • Pearl, J. (2013). Linear models: A useful “microscope” for causal analysis. Journal of Causal Inference, 1(1), 155-170. [15 sider]
  • Tufte, P. A. (2013). Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(3), 341-354. [14 sider] 
  • Ugreninov, E. & Birkelund, G. E. (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag, 43, 65-89. [25 sider] 
  • Waldfogel, J. (1997). The effect of children on women's wages. American Sociological Review, 209-217. [9 sider] 
  • Wessel, T. & Turner, L. M. (2020) "The migration pathway to economic mobility: Does gender matter? Population, Space and Place, 27(4), e2419. [16 sider]
 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært lagt til rette for stipendiater som er tatt opp på et ph.d.-program ved OsloMet – storbyuniversitetet. Dersom det er ledige plasser, er emnet åpent for stipendiater fra eksterne lærested og andre interesserte.

  Søknad

  Søk på kurset i Søknadsweb (fsweb.no) innen 01.03.2023

  Søkere må laste opp et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om egen bakgrunn og ph.d.-prosjekt. Beskriv kort hva du kan fra før, og hva du er interessert i å lære mer om innen statistiske metoder.

  Hvis du er tatt opp til et ph.d. program utenfor OsloMet, må du i tillegg laste opp en bekreftelse på opptak fra ditt lærested.

  Alle vedlegg lastes opp under «Mine dokumenter» i Søknadsweb.

  NB! Vi behandler ikke søknader uten vedlagt prosjektsammendrag

  For søkere som har liten erfaring med statistiske metoder anbefales forkurset Statistikk med Stata – Forkurs til Statistiske Metoder

 • Våren 2023

  Kurset går over 6 dager fordelt på to uker, med undervisning/lab fra 09:00 til 16:00.

  • 17.04.2023: Forelesning og lab i P52, B321
  • 18.04.2023: Forelesning og lab i P52, B321
  • 19.04.2023: Forelesning og lab i P52, B321
  • 24.04.2023: Forelesning og lab i P52, F323
  • 25.04.2023: Forelesning og lab i P52, F323
  • 26.04.2023: Forelesning og lab i P52, F323

  Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget og eventuelle kanselleringer. SPS kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

  Laster inn ...