To unge menn smiler sammen i ett bibliotek.

Stipendiatstillinger ved SPS

Ønsker du å skrive doktoravhandling med relevans for senterets forskningsfelt?

Opptak til ph.d.-programmet i Profesjonsstudier krever finansiering.

Vårt senter utlyser jevnlig stipendiatstillinger – ta gjerne kontakt med vår ph.d.-koordinator for å høre når neste utlysning forventes.

Ledige stipendiatstillinger publiseres på OsloMets sine nettsider.

Ekstern stipendiat?

Du kan også inngå en avtale om finansiering gjennom en annen arbeidsgiver enn OsloMet.

Mange doktorgradsstudenter ved vårt senter finansieres igjennom støtte fra Norges forskningsråd til virksomheter i offentlig eller privat sektor.

Les mer om opptak og finansiering av doktorgradsutdanning på OsloMet (ansatt.oslomet.no).

Laster inn ...