Vitenskapsteori (SPOVIT)

Enkeltemne ph.d.

Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og -aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene.

 • Om emnet

 • Søknad og opptak

  Opptakskrav: Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Emnet er primært for studenter/stipendiater som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

  Søkere må laste opp abstrakt/prosjektsammendrag på Søknadsweb. Dvs. maks. 1 A4-side med utfyllende informasjon om sin bakgrunn og sitt prosjekt. Oppgi Navn, stilling, tilhørighet/arbeidssted innledningsvis

  Søk på kurset i Søknadsweb (fsweb.no) senest 01.04.2021
  Prosjektsammendraget lastes opp under "Mine dokumenter" i Søknadsweb

  NB!

  • Vi behandler ikke søknader uten vedlagt prosjektsammendrag.
  • Det kreves obligatorisk nærvær på 80 prosent på samlingene.
 • Våren 2021

  Undervisningsdager

  Alle samlinger varer fra kl. 10.15-15.00

  Samling 1 - Sted: Pilestredet 46, rom PA329

  • torsdag 06.05.2021
  • fredag 07.05.2021

  Samling 2 - Sted: Pilestredet 46, rom PA311

  • torsdag 27.05.2021
  • fredag 28.05.2021

  Samling 3 - Sted: Pilestredet 46, rom PA329

  • torsdag 10.06.2021
  • fredag 11.06.2021

   

 • Undervisningsplan

  Samling 1. Dag 1

  Hva er vitenskapsteori?

  Vitenskapelig begrunnelse, deduksjon og aksiomatisk metode, HDM, induksjon, slutning til beste forklaring, Bayesianisme, falsifikasjonisme, logisk positivisme, Quine-Duhem tesen, Kuhns paradigmebegrep, vitenskapelig objektivitet, vitenskap og verdier.

  Litteratur:

  • Douglas, Heather: “Facts, Values and Objectivity.”
  • Longino, Helen: “Values and Objectivity”.
  • Kuhn, Thomas: “Vitenskapelige revolusjoners vesen og nødvendighet”.
  • Popper, Karl: “Science: Conjectures and Refutations”.
  • Rosenberg, Alexander: “Introduction to the Philosophy of Social Science”.
  • Weber, Max: “Objectivity”.

  Samling 1. Dag 2.

  Forklaring, lover og mekanismer

  Regularitetsanalysen av kausalitet, ceteris paribus lover, D-N forklaring, I-S forklaring, kausalitet som kontrafaktisk avhengighet, mekanismer og prosesser, manipulasjon og invarians, kausale kapasiteter, eksperimenter og evidens.  

  Litteratur:

  • Cartwright, Nancy: “What is This Thing Called “Efficacy?””
  • Hedström, Peter & Ylikoski, Petri: “Causal Mechanisms in the Social Sciences”.
  • Hempel, Carl: “The Function of General Laws in History”.
  • Lucas, Jeffrey W: “Theory-Testing, Generalization, and the Problem of External Validity”.
  • Mitchell, Sandra: “Complexity and Explanation in the Social Sciences”.
  • Van Bouwel, Jeroen & Weber, Eric: “Explanation in the Social Sciences”.
  • Reiss, Julian: “Do We Need Mechanisms in the Social Sciences?”

  Samling 2. Dag 1

  Holisme, reduksjonisme og individualisme

  Funksjonalistiske forklaringer, metodologisk holisme, manifeste og latente funksjoner, Elsters «missing mechanism» argument, mikro-makro problemet, sterk vs. moderat metodologisk individualisme, superveniens, reduksjonisme i samfunnsvitenskap.

  Litteratur: 

  • Coleman, James. S: “Micro-Foundations and Macro-Social Behavior”.
  • Elster, Jon: “Functional Explanation in the Social Sciences”.
  • Kincaid, Harold: “Assessing Functional Explanations in the Social Sciences”.
  • Kincaid, Harold: “Reduction, Explanation and Individualism”.
  • Merton, Robert: “Manifest and Latent Functions”.
  • Watkins, John William: “Historical Explanation in the Social Sciences”.

  Samling 2. Dag 2

  Handling, rasjonalitet og sosiale normer

  Intensjonal handling, grunner og årsaker, rasjonalitet og «folk psychology», forventningsnytte, preferanser og egeninteresse, teorien om rasjonelle valg, konvensjoner, sosiale normer, sanksjoner, spill teori, forpliktelser. 

  Litteratur:

  • Broom, John: “Utility”.
  • Elster, Jon: “Rationality”.
  • Fabienne Peter & Spiekerman, Kai: “Rules, Norms, Commitments”. 
  • Davidson, Donald: “Actions, Reasons and Causes”.
  • Sen, Amartya: “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”.

  Samling 3. Dag 1

  Forståelse, fortolkning og mening

  Kvalitative forskningsmetoder, mening og forståelse, den hermeneutiske sirkel, hermeneutisk metode, refleksivitet, relativisme og rasjonalitet, barmhjertighetsprinsippet, regler og praksis, SSSM og naturalisme.

  Litteratur:

  • Føllesdal, Dagfinn: “Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method”.
  • Føllesdal, Dagfinn: “The Status of Rationality Assumptions in the Interpretation and the Explanation of Action.”
  • Kögler, Hans-Herbert: “Phenomenology, Hermeneutics, and Ethnomethodology”.
  • Taylor, Charles: “Fortolkning i humanvitenskapene”.
  • Winch, Peter: “Understanding a Primitive Society”.
  • Tooby, John & Cosmides, Lea: “The Psychological Foundations of Culture”.

  Samling 3. Dag 2

  Sosial konstruktivisme

  Svak og sterk konstruktivisme, interaktive kategorier og «looping effects», naturlige og sosiale slag, konvensjoner og begrepssystemer, objektivisme, anti-realisme, rase, kjønn, sykdom. 

  Litteratur:

  • Barnes, Barry: “On the Conventional Component in Knowledge and Cognition”.
  • Hacking, Ian: “Why ask what?”
  • Haslanger, Sally: “Social Construction: Myth and Reality”.
  • Horowitz, Alan: “Social Constructions of Mental Illn
 • Pensum

  Antall sider totalt: ca 706.

  Artikler tilgjengelig i Canvas

  • Barnes, B. (1984). “On the Conventional Component in Knowledge and Cognition”, i N. Stehr & V. Meja (red):  Society and Knowledge, New York: Transaction Books, s. 185-208 (23 sider).
  • Cartwright, N. (2009). “What is This Thing Called “Efficacy”?” I C. Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences, Cambridge University Press, s. 185-206 (s. 21).
  • Coleman, J. (1987). “Microfoundations and Macrosocial Behavior”, Alexander, J.C. et al.:  The Micro-Macro Link . Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, s. 153-173 (20 sider).
  • Broom J. (1999). “Utility”.  Ethics out of Economics . Cambridge University Press, s. 19-28 (9 sider).
  • Davidson, D. (1980). “Action, Reasons and Causes”, I  Essays on Actions and Events , Oxford University press, s. 3-19 (16 sider).
  • Douglas, H. (2011). “Facts, Values and Objectivity”. I I.C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences , s. 513-529 (s. 16).
  • Elster. J (1983). “Functional Explanation”, I  Explaining Technical Change , Cambridge University Press, s. 403-414 (11 sider).
  • Elster, J. (1983). “Rationality”.  Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality . Cambridge University Press, s. 1-42 (s. 41).
  • Fabienne P. & Spiekerman, K. (2011) “Rules, Norms, Commitments”. I I.C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.) The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences , s. 217- 239 (s. 22).
  • Føllesdal, D. (1979). “Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method”,  Dialectica , vol. 33, s. 319-336 (17 sider).
  • Føllesdal, D. (1982). “The Status of Rationality Assumptions in Interpretation and the Explanation of Action”, Dissalectica , vol. 33, s. 301-316 (15 sider).
  • Hacking, I. (1999). “Why ask what?”  The Social Construction of What?  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 1-34 (31 sider).
  • Haslanger, S. (2012). “Social Construction: Myth and Reality”.  Resisting Reality. Social Construction and Social Critique . New York: Oxford University Press, s. 183-218 (s. 35).
  • Hedström, P. og Ylikoski, P. (2010). “Causal Mechanisms in the Social Sciences”.  The Annual Review of Sociology , s. 49-67 (s. 18).
  • Hempel, C. (1994). “The Function of General Laws in History”. I M. Martin og L.C. McIntyre (red.),  Readings in the Philosophy of Social Science . Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 43-54 (11 sider).
  • Horowitz, A. (2012). Social Constructions of Mental Illness. I H. Kincaid (red.),  The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science , Oxford University Press, s. 559-578 (s. 19).
  • Kincaid. H. (1994). “Assessing Functional Explanations in the Social Sciences”. I M. Martin og L.C. McIntyre (red.),  Readings in the Philosophy of Social Science. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 415-428 (s. 13).
  • Kincaid, H. (1986): “Reduction, Explanation and Individualism”,  Philosophy of Science , vol. 53, s. 492-513 (s. 21).
  • Kuhn, T. (1996). “Vitenskapelige revolusjoners vesen og nødvendighet».  Vitenskapelige revolusjoners struktur , Spartacus forlag AS, s. 96-113 (s. 17).
  • Kögler, H. H. (2012). “Phenomenology, Hermeneutics, and Ethnomethodology”. I I. C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Hand book of The Philosophy of Social Sciences , s. 445- 462 (s. 17).
  • Longino, H. E. (1998). “Values and Objectivity”. I M. Curd & J. A. Cover,  Philosophy of Science. The Central Issues , New York, London: W. W. Norton & Company, s. 170- 191 (s. 21).
  • Lucas, Jeffrey W. (2003). “Theory-Testing, Generalization, and the Problem of External Validity”,  Sociological Theory  21:3, 236-253 (s. 17).
  • Merton, R. (1968). “Manifest and Latent Functions”.  Social Theory and Social Structure , s. 73-138 (s. 65).
  • Mitchell, S. (2009). “Complexity and Explanation in the Social Sciences”. I C. Mantzavinos,  Philosophy of the Social Sciences , Cambridge University Press, s. 130- 145 (s. 15).
  • Popper, Karl (1998). “Science: Conjectures and Refutations”. I M. Curd & J. A. Cover,  Philosophy of Science. The Central Issues , New York, London: W. W. Norton & Company, s. 3-10 (s. 7).
  • Reiss, J. (2006).  “Do We Need Mechanisms in the Social Sciences?”  Philosophy of the Social Sciences 37(2), s. 163-184 (s. 21).
  • Rosenberg, A. (2008). “What is the Philosophy of Social Science?”  Philosophy of Social Science , Westview Press, s. 1-29 (s. 28).
  • Sen, Amartya. (1977). “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”, Philosophy & Public Affairs , Vol. 6, No. 4, s. 317-344.
  • Taylor, C. (2001).  “Fortolkning I humanvitenskapene”, i S. Lægreid og T. Skorgen (red):  Hermeneutisk lesebok , Oslo: Spartacus, s. 239-287 (s. 48).
  • Tooby, J. & Cosmides, L. (1996). “The Psychological Foundations of Culture”. I J. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.),  The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture , Oxford: Oxford University Press, s. 19-49 (s. 30).
  • Van Bouwel, J. & Weber, E. (2012). “Explanation in the Social Sciences”. I I. C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences , s. 632- 646 (s. 14).
  • Watkins. J. W. N (1957). “Historical Explanation in the Social Sciences”,  British Journal for the Philosophy of Science , vol. 8, s. 441-450 (s. 9).
  • Weber, M. (1999). “Objectivity”. I Martin, M., McIntyre, L. C. (eds.):  Readings in the Philosophy of Social Science . Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 43-54 (s. 11).
  • Winch, P. (1964). “Understanding a Primitive Society”.  American Philosophical Quarterly  1(4), s. 307-324 (s. 17).
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig:

   Laster inn ...

   Ved administrative spørsmål, kontakt kurs-sps@oslomet.no