English version

Forskningsetikk

Enkeltemne ph.d.

Forskningsetikk handler om etiske spørsmål som oppstår i forskning, og hvordan forskere kan opptre forsvarlig på basis av retningslinjer, normer og regler.

 • Om emnet

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Vi behandler ikke søknader uten nødvendige vedlegg:

  • Alle søkere må sende inn et kort prosjektsammendrag (ca. en A4-side) med informasjon om egen bakgrunn of prosjekt.
  • Dersom du er tatt opp på ett ph.d.-program utenfor OsloMet må du laste opp dokumentasjon på opptak.

  Alle vedlegg lastes opp under fanen "Mine dokumenter" i Søknadsweb

  Høsten 2024

  Søk på emnet via Søknadsweb (fsweb.no).

  Du finner emnet i Søknadsweb under modulen «Enkeltemner på doktorgradsnivå – Senter for profesjonsforskning høsten 2024».

  Søknadsfrist 15. oktober.

 • Høsten 2024

  All undervisning foregår fra kl. 09:00 til kl. 15:00 på følgende datoer:

  • 14-15. november
  • 18-19. november

  Vi tar forbehold om endringer i opplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. OsloMet kan ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Pensum

  Totalt: ca. 364 sider

  • De Vries, R. G., Rott, L. M., & Paruchuri, Y. (2010). “Normative environments of international science.” In M. S. Anderson & N. H. Steneck (eds.), International research collaborations. Much to be gained, many ways to get in trouble. Routledge. (16 pages) 
  • Douglas, H. (2008). The role of values in expert reasoning. Public Affairs Quarterly 22(1), 1-18. (18 pages)
  • Hoecht, A. (2021). “Chapter 9: Trust, control, and responsibility in research – An accountability perspective.” In P. Gibbs & P. Massen (eds.), Trusting in Higher Education
  • A multifaceted discussion of trust in and for higher education in Norway and the United Kingdom (133-144). Springer. (11 pages)
  • Thomas-Hughes, H. (2018) “Ethical ‘mess’ in co-produced research: reflections from a U.K.-based case study.” International Journal of Social Research Methodology, 21(2), 231-242. (11 pages)
  • Israel, M. (2015). Research ethics and integrity for social scientists: Beyond regulatory compliance. Sage. Chapters 5 and 10. (33 pages) 
  • Kvale, L., & Pharo, N. (2020). “Understanding the Data Management Plan as a boundary object through a multi-stakeholder perspective.” International Journal of Digital Curation, 15(1). (16 pages)
  • Norwegian National Committee for Research Ethics in Sciences and Technology (2016). “Guidelines for Research Ethics in Science and Technology” (2nd ed). (24 pages)
  • Norwegian National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (2021). “Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities” (5th ed). (36 pages)
  • Norwegian National Committee for Research Ethics in Sciences and Technology (2016). “Guidelines for Research Ethics in Science and Technology” (24 pages)
  • Nelson, D. K., & Forster, D. (2021). “Guidelines, codes, and regulations.” In A. S. Iltis & D. MacKay (eds.), The Oxford Handbook of Research Ethics. (21 pages). 
  • Tiidenberg, J. (2020). “Research ethics, vulnerability, and trust on the internet.” In J. Hunsinger et al. (eds.), Second International Handbook of Internet Research. (14 pages)
  • Shamoo, A.E., & Resnik, D.B. (2022). Responsible conduct of research. 4th ed. Oxford University Press. Chapters 1, 2, 3, 5, 8, and 12. (136 pages)
  • World Medical Association (2013). Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects. (10th ed). (4 pages).
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dette emnet driftes av Senter for profesjonsforskning.

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt senteradministrasjonen

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold og undervisning, kan du kontakte fagansvarlig: