Kvalitative metoder: intervju og deltagende observasjon

Enkeltemne ph.d.

Emnet belyser både teoretiske og praktiske aspekter ved kvalitative forskningsmetoder, med hovedvekt på dybdeintervjuing og deltagende observasjon.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Søknad

  For å søke opptak til emnet, må du

  1. Sende inn en søknad via Søknadsweb (fsweb.no). Du finner emnet i modulen «Enkeltemner på doktorgradsnivå – Senter for profesjonsforskning høst 2024».
  2.  Fylle ut et kort nettskjema med informasjon om egen bakgrunn og forskningsprosjekt:

  Vi behandler ikke søknader fra Søknadsweb uten tilhørende nettskjema.

  Vær oppmerksom på at dersom du er tatt opp på et doktorgradsprogram utenfor OsloMet må du også laste opp dokumentasjon på opptak fra ditt lærested - alle dokumenter lastes opp under «Mine dokumenter» i Søknadsweb.

  Søknadsfrist: 11. september 2024.

 • Høsten 2024

  All undervisning foregår fra kl. 09:00 til kl. 16:00 på følgende datoer:

  • 4-6. november
  • 25-27. november

  Vi tar forbehold om endringer i opplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. OsloMet kan ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Pensum

  Bøker som må kjøpes eller lånes

  • Emerson, Fretz & Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. The University of Chicago Press, Chicago. Kapittel 1-3 (87 s.)
  • Small, M. L & Calarco, J.M. (2022) Qualitative Literacy. A guide to Evaluating Ethnographic and interview Research. University of California Press. (151 s.)
  • Weiss, Robert S. (1993) Learning from Strangers – The art and method of Qualitative Interview Studies. Kapittel 1 og 4 (73 s.)

  Obligatorisk litteratur

  • Berger, R. (2015) Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in qualitative research. Qualitative Research. 15(2) 219-234 (15 s.)
  • Berta, Ola Gunhildrud, og Tone Nergård Høgblad. 2023. Kapittel 5: Tre uvurderlige analytiske verktøy. I: Helt nært: en innføring i etnografisk metode. Oslo: Universitetsforlaget. (10 s.)
  • Dwyer, S. C., & Buckle, J. L. (2009). The space between: On being an insider-outsider in qualitative research. International journal of qualitative methods, 8(1), 54-63. (9 s.)
  • ElShafie, Sara J. 2018. «Making Science Meaningful for Broad Audiences through Stories». Integrative and Comparative Biology 58(6):1213–23.(11 s.)
  • Frøystad, K. (2003). Forestillingen om det «ordentlige» feltarbeid og dets umulighet i Norge. I: Rugkaasa, M. & Thorsen, K. (2003) Nye steder, nære rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (33 s.)
  • Geertz, C. (1973) Thick description: toward an interpretive theory of culture. I: The interpretation of cultures: selected essays. S. 3-30. Basic books (28 s.)
  • Greenhalgh, et al. (2016). “An Open Letter to The BMJ Editors on Qualitative Research.” BMJ 352(i563):1–4. (4 s.)
  • Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. 1994. “Competing Paradigms in Qualitative Research.” I: Handbook of Qualitative Research 2(s. 105-117) (14 sider)
  • Jerolmack C, Khan S. (2014) Talk Is Cheap: Ethnography and the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods & Research (journals.sagepub.com); 43(2):178-209. (31 s.)
  • Jiménez, T. R., & Orozco, M. (2021). Prompts, Not Questions: Four Techniques for Crafting Better Interview Protocols. Qualitative Sociology. (22 s.) 
  • Johannessen, L. E. F. (2022). Utenfor akademia: Mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 6(2), 1–16. (16 s.) 
  • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W., & Rasmussen, E. B. (2018). Kapittel 2: Teori og analyse. I: Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget. (28 s.)
  • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W., & Rasmussen, E. B. (2018). Kapittel 10: Tematisk analyse. I: Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget. (35 s.) 
  • Leverentz, Andrea. 2023. «Interview Location as Data». Qualitative Sociology 46(4):489–514. doi: 10.1007/s11133-023-09548-4 (25 s.)
  • Malterud, Kirsti, Volkert Dirk Siersma, and Ann Dorrit Guassora. 2016. “Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power.” Qualitative Health Research 26(13):1753–60. doi: 10.1177/1049732315617444. (8 sider)
  • Nadim, Marjan. 2015. “Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning.” Sosiologisk tidsskrift 23(03):129–48. (19 sider)
  • NESH. 2021. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. (52 s.)
  • Nyqvist, Anette. 2013. Kapittel 6: «Access to All Stages? Studying through Policy in a Culture of Accessibility». I: Garsten, Christina og Nyqvist, Anette (red.): Organisational Anthropology: Doing Ethnography in and among Complex Organisations. Pluto Press. (15 s.)
  • Ortner, Sherry B. 2010. «Access: Reflections on Studying up in Hollywood». Ethnography 11(2):211–33. doi: 10.1177/1466138110362006.
  • Redalen, Ellingsen, Studsrød & Willumsen (2013) Portvakt eller døråpner: Å rekruttere informanter til barnevernsforskning. Tidsskriftet Norges Barnevern. 1.s. 20-31
  • Powdermaker, Hortense. 1966. Stranger and Friend: The Way of an Anthropologist. New York: W. W. Norton & Company. Kapitler: Preface, 1, 2 (s. 9-45) og Epilogue (s. 285-306). (57 s.)
  • Schindler, Larissa, og Hilmar Schäfer. 2021. «Practices of Writing in Ethnographic Work». Journal of Contemporary Ethnography 50(1):11–32. (22 s.)
  • Sørhaug T. (1996) Tykke og tynne beskrivelser. I: Fornuftens Fantasier: Antropologiske Essays Om Moderne Livsformer Tian Sørhaug. Oslo: Universitetsforlaget (20 s)
  • Vassenden, A., & Mangset, M. (2022). Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. Sociological Methods & Research, 00491241221082609. (31 s.) 
  • Øye, C., Sørensen, N.Ø. & Glasdam, S. (2016) Qualitative research ethics on the spot: Not only on the desktop. Nursing Ethics. Vol 23(4), 455-464 (10 s)

  Anbefalt tilleggslitteratur

  • Fangen, Katrine. 2010. Deltagende observasjon. 2. utg. Bergen: Fagbokforl.
  • Leseth, Anne Birgitte, og Silje Maria Tellmann. 2018. Hvordan lese kvalitativ forskning? 2. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

Laster inn ...