Kvalitative metoder: intervju og deltagende observasjon

Enkeltemne ph.d.

Emnet belyser både teoretiske og praktiske aspekter ved kvalitative forskningsmetoder, med hovedvekt på dybdeintervjuing og deltagende observasjon.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Høsten 2024

  Dette emnet tilbys kun i høstsemesteret.

  Ta kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å bli varslet når opptaket åpner.

 • Undervisningsdatoer høsten 2023

  All undervisning foregår fra kl. 09:00 til kl. 16:00 på følgende datoer:

  • 20. november
  • 21. november
  • 22. november: lesedag med muligheter for sosial aktivitet
  • 23. november
  • 24. november

  Vi tar forbehold om endringer i opplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. OsloMet kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Pensum

  Bøker som må kjøpes eller lånes

  • Emerson, Fretz & Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. The University of Chicago Press, Chicago
  • Small, M. L & Calarco, J.M. (2022) Qualitative Literacy. A guide to Evaluating Ethnographic and interview Research. University of California Press. 
  • Weiss, Robert S. (1993) Learning from Strangers – The art and method of Qualitative Interview Studies

  Obligatorisk litteratur

  • Anderson, S. (2004) Kategorisering. Fællesmængder og særpræg hos børn. s. 71-94 i Hastrup, K. (red.) Viden om Verden. En grundbog i antropologisk analyse. Hans Reitzels Forlag (24s).
  • Atkinson P og Coffey A. (2003) Kapittel 6. Revisiting the Relationship between Participant Observation and Interviews. In: J. F. Gubrium og J. A. Holstein, ed. Postmodern Interviewing.; 119-122. (17 s.)
  • Berger, R. (2015) Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in qualitative research. Qualitative Research. 15(2) 219-234 (15 s.)
  • Buvik, K. (2017) Mellom idealer og realiteter på Dikemark asylmottak (idunn.no). Norsk sosiologisk tidsskrift.;1(05):347-364. (17 s.)
  • Dwyer, S. C., & Buckle, J. L. (2009). The space between: On being an insider-outsider in qualitative research. International journal of qualitative methods, 8(1), 54-63. (9 s.)
  • Frøystad, K. (2003) Forestillingen om det «ordentlige» feltarbeid og dets umulighet i Norge, i Rugkaasa, M. & Thorsen, K. (2003) Nye steder, nære rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
  • Geertz, C. (1973) Thick description: toward an interpretive theory of culture. I: The interpretation of cultures: selected essays. S. 3-30. Basic books (28 s.)
  • Ginkel, V. R.(1998) The repatriation of anthropology: Some observations on Endo-ethnography. Anthropology & Medicine. 5:3, 251-267 (17 s.)
  • Jerolmack C, Khan S. (2014) Talk Is Cheap: Ethnography and the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods & Research (journals.sagepub.com); 43(2):178-209. (31 s.)
  • Jiménez, T. R., & Orozco, M. (2021). Prompts, Not Questions: Four Techniques for Crafting Better Interview Protocols. Qualitative Sociology. (22 s.) 
  • Johannessen, L. E. F. (2022). Utenfor akademia: Mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 6(2), 1–16. (16 s.) 
  • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W., & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Kapittel 2: Teori og analyse, s. 21-48. Universitetsforlaget. (28 s.)
  • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W., & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Kapittel 10: Tematisk analyse, s. 278-313. Universitetsforlaget. (35 s.) 
  • Moses, J. W & Knutsen, T.L. (2012) Ways of knowing. Competing Methodologies in Social and Political Research. , Introduction. P. 1-18.  Palgrave (18 s.)
  • Redalen, Ellingsen, Studsrød & Willumsen (2013) Portvakt eller døråpner: Å rekruttere informanter til barnevernsforskning. Tidsskriftet Norges Barnevern. 1.s. 20-31
  • Small, M. L., & Cook, J. M. (2021). Using Interviews to Understand Why: Challenges and Strategies in the Study of Motivated Action. Sociological Methods & Research, 0049124121995552. (41 s) 
  • Spradley JP. (1979) Asking descriptive questions. In: The Ethnographic Interview James P. Spradley. New York: Holt Rinehart & Winston; s78-91. (13 s.)
  • Sørhaug T. (1996) Tykke og tynne beskrivelser (urn.nb.no). In: Fornuftens Fantasier: Antropologiske Essays Om Moderne Livsformer Tian Sørhaug. Oslo: Universitetsforlaget; s33-52. (20 s)
  • Vassenden, A., & Mangset, M. (2022). Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. Sociological Methods & Research, 00491241221082609. (31 s.) 
  • Wadel CC. (2007) Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling; hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid. Nordiske organisasjonsstudier. 9(2):25-50. (26 s)
  • Øye, C. , Sørensen, N.Ø. & Glasdam, S. (2016) Qualitative research ethis on the spot: Not only on the desktop. Nursing Ethics. Vol 23(4), 455-464 (10 s)

  Totalt antall sider: 1023.

  Anbefalt tilleggslitteratur

  • Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publications Ltd.
  • Fangen K. (2010) Deltagende observasjon 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 300 s.
  • Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora:. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). 5. utgave 2021, redigert 2023.
  • Hastrup, K. (2009) Mellom Mennesker. 
  • Lareau, A. (2021). Listening to People: A Practical Guide to Interviewing, Participant Observation, Data Analysis, and Writing It All Up. University of Chicago Press.
  • Moses & Knutsen (2012) Introduction. I: Ways of knowing. Competing Methodologies in Social and Political Research. Palgrave.
  • Ponterotto, J. G. (2006) Brief Note on the Origins, Evolution, and Meaning of the Qualitative Research Concept “Thick Description”. The Qualitative Report. Vol. 11 (3) 538-549
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

Laster inn ...