Profesjonsetikk

Enkeltemne ph.d.

Profesjonsetikk er det systematiske studie av etiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse. Her anvendes etisk teori på en rekke problemstillinger som kan oppstå i det moderne arbeidslivet.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på våre studentsider.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Dersom du er tatt opp på ett doktorgradsprogram utenfor OsloMet må du laste opp dokumentasjon på opptak: Alle vedlegg må lastes opp under "Mine dokumenter" i Søknadsweb.

  Søk på emnet i Søknadsweb (fsweb.no).

  Søknadsfrist: 23. oktober.

  Du finner emnet i Søknadsweb under modulen «Enkeltemner på doktorgradsnivå – Senter for profesjonsstudier høst 2023».

 • Undervisningsdatoer høsten 2023

  All undervisning foregår fra kl. 09:00 til 16:00 på følgende datoer:

  • 16. november
  • 17. november

  Vi tar forbehold om endringer i opplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. OsloMet kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Pensumliste

  Bøker

  Totalt: ca. 648 sider.

  Shafer-Landau, R. (2012):  The Fundamentals of Ethics. New York: Oxford University Press:

  • Kapittel 9: “Consequentialism: Its Nature and Attractions”, s. 117-132.
  • Kapittel 10: “Consequentialism: Its Difficulties”, s. 133-153.
  • Kapittel 11: “The Kantian Perspective: Fairness and Justice”, s. 154-167.
  • Kapittel 12: “The Kantian Perspective: Autonomy and Respect”, s. 168-186.
  • Kapittel 13: “The Social Contract Tradition: The Theory and Its Attractions”, s. 187-200.
  • Kapittel 14: “The Social Contract Tradition: Problems and Prospects”, s. 201-213.
  • Kapittel 17: “Virtue Ethics”, s. 252-271.
  • Kapittel 18: “Feminist Ethics/Ethics of Care”, s. 272-286.

  Beaucham, Tom L. and Childress, James F. (2009):  Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press:

  • Kapittel 4: “Respect for Autonomy”, s. 99-148.
  • Kapittel 7: “Justice”, s. 240-287.
  • Kapittel 8: “Professional-Patient Relationships”, s. 288-331. 

  Artikler i kompendium

  Total antall sider: Ca. 349.

  • Alexandra, A. and Miller, S.: “Needs, Moral Self-Consciousness, and Professional Roles”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 134-140.
  • Bayles, M. D., J.: “What is a Profession?” i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 56-62.
  • Beauchamp, T. L.: “Autonomy and Consent”, i Miller F. G. and Wertheimer, A. (red.), The Ethics of Consent, New York: Oxford University Press, (2010), s. 55-78.
  • Bok, S.: “The Limits of Confidentiality”, i J. C. Callahan (red.), Ethical Issues in Professional Life, New York: Oxford University Press, (1988), s. 230-239.
  • Bok, S.: “Lying and Lies to the Sick and Dying”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.
  • Bok, S: “Defining Secrecy – Some Crucial Distinctions”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.
  • Brenkert, G. G.: “Whistle-Blowing, Moral Integrity, and Organizational Ethics”, in G. G. Brenkert and T. L. Beauchamp (red.). The Oxford Handbook of Business Ethics, New York: Oxford University Press, (2010), s. 563-601.
  • Cantor, J. and Baum, K. (2004): “The Limits of Conscientious Objection”, New England Journal of Medicine 351 (19), 2008-2012.
  • Cottingham, J. (2010): “Integrity and Fragmentation”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 27, No. 1, s. 2-14.
  • Davies, M. (1991): “Thinking like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 20. No. 2, s. 150-167.
  • Davies, J. K.: “Conscientious Refusal and a Doctor’s Right to Quit”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 111-118.
  • Dworkin, G.: “Theory, Practice, and Moral Reasoning”, i D. Copp (red.):  The Oxford Handbook of Ethical Theory.  Oxford: Oxford University Press, (2006), s. 624- 644.
  • Dworkin, G: “Defining Paternalism”, i C. Coons and M. Weber, Paternalism. Theory and Practice. Cambridge University Press, (2013), s. 25-39.
  • Elegido, J. M. (2013): “Does it Make Sense to Be a Loyal Employee?”, Journal of Business Ethics  116, s. 495-511.
  • Emanuel, E. J. and Emanuel L.:  “Four Models of the Physician-Patient Relationship”, i Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 245-254.
  • Frankel, M. S. (1989): “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?  Journal of Business Ethics 8, s. 109-115.
  • Faber, P.: “Client and Professional”, i. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 125-134.
  • Gewirth, A. (1986): “Professional Ethics: The Separatist Thesis”, Ethics 96, s. 282-300.
  • Gorovitz, S.: “Good Doctors”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 37-47.
  • Kleining, J.: “The Nature of Consent”, i Miller, F. G. and Wertheimer, A. (red.), The Ethics of Consent, New York: Oxford University Press, (2010), s. 3-25.
  • Kipnis, K. (2006): “A Defense of Unqualified Medical Confidentiality”, The American Journal of Bioethics 6(2), s. 7-18.
  • Kupperman, Joel J. (1996). “Autonomy and the Very Limited Role of Advocacy in the Classroom”, The Monist 79, 488-98.
  • Magelssen, M. (2012): “When Should Conscientious Objection be Accepted?  J. Med. Ethics, 38(1), s. 18-21.
  • O`Neil, O. (2003): “Some Limits of Informed Consent”, J.  Med Ethics 29, s. 4-7.
  • Pinkard, T.: “Invasion of Privacy in Social Science Research”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 238-242.
  • Rawls, J.: "A Theory of Justice", utdrag fra Hugh LaFollette (red.), Ethics in Practice, Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 565-577
  • Taylor, J. S.: “The Role of Autonomy in Professional Ethics”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 140-145.
  • Tännsjö, T.  (2015): "Context-Dependent Preferences and the Right to Forgo Life-Saving Treatments", Social Theory and Practice, Vol. 41, issue 4, s. 716-733
  • Varelius, J. (2009): “Is Whistle-blowing Compatible with Employee Loyality?” Journal of Business Ethics 85, s. 263-275.
  • Veathch, R. M.: “Abandoning Informed Consent”, i S. Holland (red.), Arguing About Bioethics, Routledge, (2012), s. 317- 328.
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

  Laster inn ...