Profesjonsetikk (PHDPR9300 )

Enkeltemne ph.d.

Profesjonsetikk er det systematiske studie av etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse. I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte. Målet med emnet er å bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon og å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid eller journalistikk.

 • Om emnet

 • Pensumliste

  Totalt: ca. 648 sider.

  Bøker

  1. Shafer-Landau, R. (2012):  The Fundamentals of Ethics. New York: Oxford University Press:
   1. Kapittel 9: “Consequentialism: Its Nature and Attractions”, s. 117-132.
   2. Kapittel 10: “Consequentialism: Its Difficulties”, s. 133-153.
   3. Kapittel 11: “The Kantian Perspective: Fairness and Justice”, s. 154-167.
   4. Kapittel 12: “The Kantian Perspective: Autonomy and Respect”, s. 168-186.
   5. Kapittel 13: “The Social Contract Tradition: The Theory and Its Attractions”, s. 187-200.
   6. Kapittel 14: “The Social Contract Tradition: Problems and Prospects”, s. 201-213.
   7. Kapittel 17: “Virtue Ethics”, s. 252-271.
   8. Kapittel 18: “Feminist Ethics/Ethics of Care”, s. 272-286.
  2. Beaucham, Tom L. and Childress, James F. (2009):  Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press:
   1. Kapittel 4: “Respect for Autonomy”, s. 99-148.
   2. Kapittel 7: “Justice”, s. 240-287.
   3. Kapittel 8: “Professional-Patient Relationships”, s. 288-331. 

  Artikler i compendium. Total antall sider kompendium: Ca. 349.

  1. Alexandra, A. and Miller, S.: “Needs, Moral Self-Consciousness, and Professional Roles”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 134-140.
  2. Bayles, M. D., J.: “What is a Profession?” i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 56-62.
  3. Beauchamp, T. L.: “Autonomy and Consent”, i Miller F. G. and Wertheimer, A. (red.), The Ethics of Consent, New York: Oxford University Press, (2010), s. 55-78.
  4. Bok, S.: “The Limits of Confidentiality”, i J. C. Callahan (red.), Ethical Issues in Professional Life, New York: Oxford University Press, (1988), s. 230-239.
  5. Bok, S.: “Lying and Lies to the Sick and Dying”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.
  6. Bok, S: “Defining Secrecy – Some Crucial Distinctions”, i i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.
  7. Brenkert, G. G.: “Whistle-Blowing, Moral Integrity, and Organizational Ethics”, in G. G. Brenkert and T. L. Beauchamp (red.). The Oxford Handbook of Business Ethics, New York: Oxford University Press, (2010), s. 563-601.
  8. Cantor, J. and Baum, K. (2004): “The Limits of Conscientious Objection”, New England Journal of Medicine 351 (19), 2008-2012.
  9. Cottingham, J. (2010): “Integrity and Fragmentation”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 27, No. 1, s. 2-14.
  10. Davies, M. (1991): “Thinking like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 20. No. 2, s. 150-167.
  11. Davies, J. K.: “Conscientious Refusal and a Doctor’s Right to Quit”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 111-118.
  12. Dworkin, G.: “Theory, Practice, and Moral Reasoning”, i D. Copp (red.):  The Oxford Handbook of Ethical Theory.  Oxford: Oxford University Press, (2006), s. 624- 644.
  13. Dworkin, G: “Defining Paternalism”, i C. Coons and M. Weber, Paternalism. Theory and Practice. Cambridge University Press, (2013), s. 25-39.
  14. Elegido, J. M. (2013): “Does it Make Sense to Be a Loyal Employee?”, Journal of Business Ethics  116, s. 495-511.
  15. Emanuel, E. J. and Emanuel L.:  “Four Models of the Physician-Patient Relationship”, i Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 245-254.
  16. Frankel, M. S. (1989): “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?  Journal of Business Ethics 8, s. 109-115.
  17. Faber, P.: “Client and Professional”, i. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 125-134.
  18. Gewirth, A. (1986): “Professional Ethics: The Separatist Thesis”, Ethics 96, s. 282-300.
  19. Gorovitz, S.: “Good Doctors”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University Press, (2010), s. 37-47.
  20. Kleining, J.: “The Nature of Consent”, i Miller, F. G. and Wertheimer, A. (red.), The Ethics of Consent, New York: Oxford University Press, (2010), s. 3-25.
  21. Kipnis, K. (2006): “A Defense of Unqualified Medical Confidentiality”, The American Journal of Bioethics 6(2), s. 7-18.
  22. Kupperman, Joel J. (1996). “Autonomy and the Very Limited Role of Advocacy in the Classroom”, The Monist 79, 488-98.
  23. Magelssen, M. (2012): “When Should Conscientious Objection be Accepted?  J. Med. Ethics, 38(1), s. 18-21.
  24. O`Neil, O. (2003): “Some Limits of Informed Consent”, J.  Med Ethics 29, s. 4-7.
  25. Pinkard, T.: “Invasion of Privacy in Social Science Research”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 238-242.
  26. Rawls, J.: "A Theory of Justice", utdrag fra Hugh LaFollette (red.), Ethics in Practice, Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 565-577
  27. Taylor, J. S.: “The Role of Autonomy in Professional Ethics”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions, Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 140-145.
  28. Tännsjö, T.  (2015): "Context-Dependent Preferences and the Right to Forgo Life-Saving Treatments", Social Theory and Practice, Vol. 41, issue 4, s. 716-733
  29. Varelius, J. (2009): “Is Whistle-blowing Compatible with Employee Loyality?” Journal of Business Ethics 85, s. 263-275.
  30. Veathch, R. M.: “Abandoning Informed Consent”, i S. Holland (red.), Arguing About Bioethics, Routledge, (2012), s. 317- 328.
 • Søknad og opptak (stengt)

  Kurset vil gå høsten 2021. Det blir mulig å søke på ph.d-kurs "Profesjonsetikk" våren 2021.

  Vil du bli varslet om åpnet opptak? Kontakt kurs-sps@oslomet.no  og oppgi epost-adressen din

 • Høsten 2019

  Temaene

  • Etiske teorier og etisk begrunnelse.
  • Konsekvensialisme, deontologi
  • Sosial kontraktsteori, dydsetikk, feministiske etikk
  • Hva er profesjonsetikk?
  • Hvorfor bør man ha etiske retningslinjer i profesjonene?
  • Moralske rettigheter, profesjonelle plikter og separasjonstesen
  • Profesjonsutøver og bruker.
  • Forholdet profesjonsutøver-bruker: fire modeller
  • Autonomi, samvittighet og reservasjonsrett
  • Informert samtykke.
  • Hva er informert samtykke  og når er det gyldig?
  • Begrunnelser, begrensninger og dilemmaer
  • Sannferdighet, personvern og taushetsplikt. 
  • Opplysningsplikt og prinsippet om sannferdighet i profesjonene
  • Personvern og taushetsplikt: absolutt eller begrenset?
  • Integritet, lojalitet og varsling.
  • Hva er varsling?
  • Når bør man varsle?
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig: Edmund Henden

  Administrativt: Michgona Artykova