Etiske dilemmaer i helse- og sosialfaglig arbeid

Enkeltemne ph.d.

Helse- og sosialarbeidere må ofte fatte vanskelige etiske beslutninger. Dette emnet utforsker ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til etisk beslutningsfatning i helse- og sosialarbeid

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på våre studentsider.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp på et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Søknad

  For å søke opptak til emnet, må du

  1. Sende inn en søknad via Søknadsweb (fsweb.no). Du finner emnet i modulen «Enkeltemner på doktorgradsnivå – Senter for profesjonsforskning høst 2024».
  2. Dersom du er tatt opp på et doktorgradsprogram utenfor OsloMet må du laste opp dokumentasjon på opptak fra ditt lærested.*

  *Alle vedlegg lastes opp under «Mine dokumenter» i Søknadsweb.

  Søknadsfrist 1. oktober

 • Høsten 2024

  All undervisning foregår fra kl. 09:00 til kl. 16:00 på følgende datoer:

  • 31. oktober
  • 1. november

  Vi tar forbehold om endringer i opplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. OsloMet kan ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 • Pensumliste

  Antall sider: 356

  • Beauchamp, T.L: “The Four-Principle Approach to Healthcare Ethics”, i R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper (red.), Principles of Health Care Ethics, John Wiley & Sons Ltd. (2007), s. 3-7. 
  • Beauchamp, T.L:”Autonomy and Consent”, i F.G. Miller & A. Wertheimer (red.), The Ethics of Consent, NY: Oxford University press (2010), s. 55-78.
  • Bok, S: “Lying and Lies to the Sick and Dying” I C. Martin, W. Vaught & R. Solomon (red.), Ethics Across the Professions, New York: Oxford University press (2010), s. 181-191.
  • Childress, J.F.: “Paternalism in Health Care and Health Policy”, i R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper (red.), Principles of Health Care Ethics, John Wiley & Sons Ltd. (2007), s. 223-229. 
  • Crook, M.A.: “The Risks of Absolute Medical Confidentiality”, Sci Eng Ethics (2013), 19, s. 107-122.
  • Davis, N.A: “Moral Dilemmas”, i R.G. Frey & C.H. Wellman (red.), A Companion to Ethics,  Blackwell Publishing Ltd (2003), s. 487-497. 
  • Dworkin, D: Theory, Practice and Moral Reasoning”, i D. Copp (red.), The Oxford Handbook of Ethical Theory. Oxford: Oxford University Press, (2006), s. 624-644.
  • Gardener, P: “A Virtue Ethics Approach to Moral Dilemmas in Medicine,” Journal of Medical Ethics 29 (2003), s. 297-302.
  • Gibson, K. “Contrasting Role Morality and Professional Morality: Implications for Practice”, Journal of Applied Philosophy (2003), 20(1), s. 19-29.
  • Gold, C, Chambers, J & Dvorak, E.M: “Ethical Dilemmas in the Lived Experience of Nursing Practice”, Nursing Ethics (1995), 2, s. 131-142.
  • Gordon, J.S., Rauprich, O & Vollmann, J: “Applying the Four-Principle Approach”, Bioethics 25(6), s. 293-300.
  • Jenkins, K, Kinsella, E.A., & DeLuca, S: “Perspectives on Phronesis in Professional Nursing Practice”, Nursing Philosophy (2019), 20, s. 1-8.
  • Kipnis, K: “A Defense of Unqualified Medical Confidentiality”, The American Journal of Bioethics (2006), 6(2), s. 7-18.
  • LaFollette, H: “Theorizing about Ethics”, Vallentyne, P: “Consequentialism,  McNaughton, D & Rawling, P: “Deontology”, Hursthouse, R: “Virtue Theory”, alle i  H. LaFollette (red.), Ethics in Practice, Blackwell Publishing Ltd (2007) s. 3-55.
  • Magelssen, M: “When Should Conscientious Objection be Accepted?”, Journal of Medical Ethics, 38(1), s. 18-21.
  • Making Choices: A Framework for Making Ethical Decisions. From: Ethical Awareness in International Collaborations: A Contextual Approach (brown.edu). 11 sider. 
  • Matusek, J.A & O’Dougherty Wright, M: “Ethical Dilemmas in Treating Clients with Eating Disorders: A Review and Application of an Integrative Ethical Decision-Making Model”, Eur. Eat. Disorders Rev (2010), 18, 434-452.
  • McComb, L: “Ethical Dilemmas in Power and Authority: A Social Work Student Confronts Her Own Power”, Ethics and Social Welfare (2020), 14(4), s. 425-431. 
  • Meyers, C: “Professional Ethics”, i H. LaFolette, The International Encyclopedia of Ethics, Blackwell Publishing Ltd. 2013), s. 1-14.
  • Miner, M & Petocz: “Moral Theory in Ethical Decision Making: Problems and Recommendations from a Psychological Perspective”, Journal of Business Ethics (2003), 42, s. 11-25. 
  • Savulescu, J: “Conscientious Objection in Medicine”, BMJ (2006), 332
  • Shea, M: “Principalism’s Balancing Act: Why the Principles of Biomedical Ethics Need a Theory of the Good”, Journal of Medicine and Philosophy (2020), 45, s. 441-470.
  • Tännsjö, T. “Context Dependent Preferences and the Right to Forgo Life-Saving Treatment,” Social Theory and Practice, 41(4), s. 716-733.
  • Thomson, J.J: “The Trolley Problem” , Yale Law Journal 94(6): 1395-1415.
  • Wester, G: “Conscientious Objection by Health Care Professionals”, Philosophy Compass (2015), 1087, s. 427-437.
  • Wilkins, D: “Ethical Dilemmas in Social Work Practice with Disabled People: Young Adults with Autism”, Ethics and Social Welfare (2012), 6(1), s. 97-105.
  • Williston, B: “Blaiming Agents in Moral Dilemmas”, Ethical Theory and Moral Practice 9 (2006), s. 563-576.

  Anbefalt tilleggslitteratur: Beauchamp, T.L & Childress, J, F (2019). Principles of Biomedical Ethics (8th edition).

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

Laster inn ...