Masteren som gir gode arbeidsmuligheter

Inger og medstudenter rundt bordet

Inger Miriam brukte tid på å finne ut hvilken master hun skulle velge. Fra tidligere har hun to bachelorgrader, en i juss og en i administrasjon og organisasjonsvitenskap. For å velge riktig begynte hun å lese stillingsutlysninger, drømmen var en jobb i et departement eller i fagbevegelsen.

- Jeg så på utlyste stillinger, og undersøkte hvilke kvalifikasjoner de ønsket for sine søkere. Kjennskap til økonomi og praktisk erfaring gikk igjen, sier Inger Miriam.

Hun bestemte seg til slutt for master i offentlig administrasjon og styring ved OsloMet. Her kan man fordype seg i økonomiske fag, samtidig som det er tverrfaglig med innslag av statsvitenskaplige- og juridiske emner.

- Denne bredden gjør meg mer kvalifisert til de jobbene jeg har sett for meg som ferdig utdannet, understreker hun.

Trygt studiemiljø med plass for diskusjoner

Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring startet opp høsten 2018, og de er nå rundt 30 studenter i klassen. Inger Miriam trives godt i de små klassene.

- Som tidligere «auditoriumstudent», med rundt 50-100 medstudenter og stor avstand til foreleser, er jeg svært fornøyd med nærheten man opplever på dette masterstudiet.

Inger Miriam trekker også frem den praktiske tilnærmingen til det akademiske som en fordel.

- For eksempel da vi skulle analysere en konkret politisk prosess, eller da vi lagde forslag til et nytt resultatstyringssystem i en offentlig organisasjon. For meg skaper dette en større faglig trygghet, sier Inger Miriam.

Hun forteller om et godt studiemiljø der alle har ulik bakgrunn og kompetanse fra tidligere.

- Dette gir rom for gode, faglige diskusjoner både med forelesere og medstudenter, og bidrar til større grad av nærhet til de ulike emnene.

En master som kan brukes til mye

Inger Miriam drømmer fortsatt om en jobb i et departement eller i fagbevegelsen, men hun har også fått øynene opp for flere muligheter.

- Siden jeg har fått mer kompetanse og innsikt, har ønskene blitt mer vage. Samtidig åpner det nye dører for hva jeg synes er interessant.Hun synes den faglige bredden er god å ha, og mener at det gir henne en trygghet inn i et fremtidig arbeidsmarked. -Når folk spør meg hva jeg «blir» i vente av en håndfast betegnelse som «sykepleier» eller «lærer» så pleier jeg å si at jeg blir en «potet». I likhet med poteten kan mastergraden brukes til det meste og på flere ulike måter, sier Inger Miriam.
 

Opptakskrav

Bachelor i administrasjon og ledelse eller en bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i alt fra minst to av de tre fagområdene statsvitenskap/organisasjonsvitenskap, juss og/eller økonomi.

Det kreves minimum 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode, som kan inngå i dette grunnlaget. Emner som inngår i de 80 studiepoengene kan eventuelt være tatt i tillegg til bachelorgraden.

C-Krav: For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

Poenggrense ved forrige opptak: 3,4
(A = 5 poeng, B = 4 poeng, C = 3 poeng, D = 2 poeng, E = 1 poeng)