English version

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Dette prosjektet undersøker hvordan de pågående tillitsreformene oppfattes og iverksettes i praksis i to nordiske storbyer.

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og kontroll.

Prosjektet har tre hovedmål:

For å nå disse målene gjennomfører vi intervjuer, spørreundersøkelser, analyser av informasjonsbruk og case studier i utdannings- og omsorgssektorene og særlig av målstyring og selvstyrte grupper, for å finne ut hvordan tillitsbasert styring og ledelse virker i store kommunale organisasjoner.

 

Prosjektledere

Laster inn ...
  • Mer om prosjektet

    Vi vil observere forelesninger og analysere emneplaner og utvikle spørreskjemaer og eksperimenter for å undersøke hvordan dagens bachelorprogrammer innen ledelse og offentlig administrasjon – samt lærer- og sykepleierutdanningene, gitt at disse yrkene ofte samhandler i mange offentlige organisasjoner – legger til rette (eller ikke) for tillitsbasert styring og ledelse, felles forståelse og samarbeid.

    Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet, Aarhus universitet, Oslo kommune og Aarhus kommune.

  • Medlemmer

    Laster inn ...