English version
Åge Johnsen

Åge Johnsen

Kort om

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon og effektivitet, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring (målstyring og resultatmåling), endringsledelse, tillitsbasert styring og ledelse, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig administrasjon   Evaluering   Skoleledelse   Forvaltningsreformer   Lederskap   Strategi   Mål- og resultatstyring   Forholdet mellom stat og kommuner   Organisasjonsteori   Regnskap i offentlig sektor   Kontroll og revisjon   Kommunesammenslåing   Konkurranseutsetting   Økonomistyring i offentlig sektor   Forvaltningsrevisjon   Strategisk ledelse   Militær ledelse   Innovasjon i offentlig styring   Endringsledelse

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Universitetet i Agder Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap Handelshøjskolen i København Universitetet i Edinburgh, School of Management, Institute of Public Sector Accounting Research (IPSAR) Universitetet i Tampere Universitetet i Gent Erasmus Universitetet i Rotterdam

Vitenskapelige publikasjoner

Askim, Jostein; Døving, Erik; Johnsen, Åge (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration .
http://hdl.handle.net/10852/89588

Johnsen, Åge (2021). Organizing municipal audit: contracting out and audit costs in Norway. International Journal of Public Sector Management . Vol. 34.

Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (2021). Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 24.

Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge (2020). Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management . Vol. 40.
https://hdl.handle.net/11250/2727013

Grebstad, Kåre Birger; Johnsen, Åge (2019). Forskjellen mellom militært lederskap og styring. Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole (Red.). Militær ledelse. Kapittel 2. s. 39-61. Fagbokforlaget.

Johanson, Jan-Erik; Johnsen, Åge; Pekkola, Elias; Reid, Stephen (2019). Strategic Management in Finnish and Norwegian Government Agencies. Administrative Sciences . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2690112

Johnsen, Åge (2019). Does formal strategic planning matter? An analysis of strategic management and perceived usefulness in Norwegian municipalities. International Review of Administrative Sciences . Vol. 87.

Johnsen, Åge (2019). Public sector audit in contemporary society: A short review and introduction. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Taro, Külli; Vakkuri, Jarmo (2019). Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Johnsen, Åge (2018). Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway. Public Management Review . Vol. 20.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig