English version
Åge Johnsen

Åge Johnsen

Kort om

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon og effektivitet, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi, Offentlig og privat administrasjon, Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig administrasjon, Evaluering, Skoleledelse, Forvaltningsreformer, Lederskap, Strategi, Mål- og resultatstyring, Forholdet mellom stat og kommuner, Organisasjonsteori, Regnskap i offentlig sektor, Kontroll og revisjon, Kommunesammenslåing, Konkurranseutsetting, Økonomistyring i offentlig sektor, Forvaltningsrevisjon, Strategisk ledelse, Militær ledelse, Innovasjon i offentlig styring

Samarbeidsrelasjoner

Universitetet i Agder Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap Handelshøjskolen i København Universitetet i Edinburgh, School of Management, Institute of Public Sector Accounting Research (IPSAR) Universitetet i Tampere Universitetet i Gent Erasmus Universitetet i Rotterdam

Vitenskapelige publikasjoner

Johanson, Jan-Erik; Johnsen, Åge; Pekkola, Elias; Reid, Stephen (2019). Strategic Management in Finnish and Norwegian Government Agencies. Administrative Sciences . Vol. 9.
https://www.mdpi.com/2076-3387/9/4/80/htm

Johnsen, Åge (2019). Does formal strategic planning matter? An analysis of strategic management and perceived usefulness in Norwegian municipalities. International Review of Administrative Sciences . Vol. 87.

Johnsen, Åge (2019). Public sector audit in contemporary society: A short review and introduction. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Taro, Külli; Vakkuri, Jarmo (2019). Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge (2019). Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management.

Johnsen, Åge (2018). Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway. Public Management Review . Vol. 20.

Johnsen, Åge (2017). Nye styringsverktøy og modeller – redskap eller legitimering? Strategisk planlegging og styring i kommunene. Praktisk økonomi & finans . Vol. 33 [i.e. 34].

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Forskning om den statliga revisionen i Norge. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 8. s. 99-109. Studentlitteratur AB.

Johnsen, Åge; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vakkuri, Jarmo (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 18. s. 209-222. Studentlitteratur AB.

Knutsson, Hans; Mattisson, Ola; Ramberg, Ulf; Johnsen, Åge (2017). Modernizing the Public Sector: The Scandinavian Way. Lapsley, Irvine; Knutsson, Hans (Red.). Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 16. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig