English version
Helge Svare

Helge Svare

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emner

Innovasjon   Innovasjonssystemer   Dialog   Samarbeid   Dialogkonferanser   Lærende organisasjoner   Bedriftsnettverk   Dialogfilosofi   Dialogisk praksis

Forskningsprosjekter

 • FIT4FOOD2030

  Fit4Food2030 (2017-2020) er et Horizon 2020-finansiert prosjekt som støtter EU-kommisjonen i arbeidet med å etablere et mer bærekraftig system for matvareproduksjon og -konsum i Europa.

 • Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

  Dette prosjektet undersøker hvordan de pågående tillitsreformene oppfattes og iverksettes i praksis i to nordiske storbyer.

 • PEPPER

  Go Yoshizawas prosjekt handler om publikums opplevelse av deltakelse i dialog rundt forsknings- og innovasjonsprosjekter. Prosjektet er finansiert med EU-midler gjennom Marie Curie-programmet.

 • VRI Oslo, Akershus og Vestfold

  De senere år er det etablert en rekke nettverk som har til hensikt å stimulere til økt innovasjon hos dem som er med, typisk med fokus på en region. Noen ganger referer man til slike nettverk også som klynger. Det å stimulere til etablering og utvikling av slike nettverk/klynger har også lenge utgjort en viktig del av det offentliges strategi på innovasjonsfeltet.

Vitenskapelige publikasjoner

Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen; Möllering, Guido (2019). The function of ability, benevolence, and integrity-based trust in innovation networks. 20 s. Industry and Innovation .
http://hdl.handle.net/11250/2627673

Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10037/13666

Svare, Helge; Vathakou, Eugenia (2017). Eventos de configuracion de campo e investigacion-accion: Un estudio de caso de Esparta. International Journal of Action Research . Vol. 13.

Svare, Helge; Vathakou, Eugenia (2017). Field-configuring events and action research: A case study from Sparta. International Journal of Action Research . Vol. 13.
http://www.budrich-journals.de/index.php/ijar/arti...

Bernstrøm, Vilde Hoff; Svare, Helge (2017). Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/102356/15...

Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (2017). Dynamic capabilities and network benefits. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) . Vol. 13.
http://jemi.edu.pl/vol-13-issue-1-2017/dynamic-cap...

Svare, Helge (2016). User-Producer Dialogue, Workplace Innovation, and Knowledge in a Regional Innovation System. Journal of the Knowledge Economy . Vol. 7.

Gausdal, Anne Haugen; Svare, Helge; Möllering, Guido (2016). Why don't all high-trust Networks achieve strong network benefits? A case-based exploration of cooperation in Norwegian SME networks. Journal of Trust Research . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2453684

Svare, Helge; Svensson, Trygve (2015). "Ytringskultur bør finde Sted". Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/3182

Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (2015). Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering. Entrepreneurship and Regional Development . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10642/3245

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig