English version
Robert Salomon

Robert Salomon

Kort om

Mag. art. i sosiologi. Tidligere universitetslektor ved UiO, forsker ved NIBR, arbeidet i Finansdepartementet, for NORAD i Tanzania og Sri Lanka, NTNF. Innehatt posisjoner som forsker, forskningsleder, første ambassadesekretær, avdelingsdirektør, seksjonssjef. Tidligere direktør for AFI. Faglig leder for Forskningsrådets arbeidslivsforskningsprogram.
Nåværende forskningsinteresser: Arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering i arbeidslivet, omstillinger, Statens informasjon til brukere (eks informasjon om pensjonsreformen), eldre i arbeidslivet, HR i Forsvaret.
Medlem av redaksjonen for tidsskriftet "Nordic Journal of Working Life Studies.

Forskningsprosjekter