English version
Robert Salomon

Robert Salomon

Kort om

Mag. art. i sosiologi. Tidligere universitetslektor ved UiO, forsker ved NIBR, arbeidet i Finansdepartementet, for NORAD i Tanzania og Sri Lanka, NTNF. Innehatt posisjoner som forsker, forskningsleder, første ambassadesekretær, avdelingsdirektør, seksjonssjef. Tidligere direktør for AFI. Faglig leder for Forskningsrådets arbeidslivsforskningsprogram.
Nåværende forskningsinteresser: Arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering i arbeidslivet, omstillinger, Statens informasjon til brukere (eks informasjon om pensjonsreformen), eldre i arbeidslivet, HR i Forsvaret.
Medlem av redaksjonen for tidsskriftet "Nordic Journal of Working Life Studies.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, Per Erik ; Salomon, Robert H ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Does a raised mandatory retirement age influence managers' attitudes to older workers?. 14 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-05

Salomon, Robert H ; Solem, Per Erik (2020). Nordic responses to extending working life. 7 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-01

Karlsen, Jan Erik; Nielsen, Klaus T.; Salomon, Robert H (2019). Working environment regulation in Norway and Denmark. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 115-133. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-9

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Om konflikter og konfliktforløp. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 31-41. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. ISBN: 9788205484542. 272 s. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Noen oppsummerende refleksjoner. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 262-266. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Varme og kalde konflikter i arbeidslivet. Innledning. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 15-30. Gyldendal Akademisk.

Enehaug, Heidi ; Salomon, Robert H (2018). Tiden leger ingen sår – om individuell og organisatorisk konflikteskalering. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Hvordan moderere konflikter?. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 236-260. Gyldendal Akademisk.

Breit, Eric ; Andreassen, Tone Alm ; Salomon, Robert H (2016). Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy. Vol. 45.
https://doi.org/10.1017/S0047279416000246

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig