English version
Kjetil Frøyland

Kjetil Frøyland

Kort om

Eg er utdanna sosionom og idehistorikar, og har ei doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om bruk av vanlege arbeidsplasser i tråd med Supported Employment for utsatt ungdom. Eg har både som forskar, byråkrat og praktikar arbeida med tema knytt til arbeidsmiljø og arbeidsinkludering av utsette grupper, arbeidsretta bistand og ulike tiltak (NAV), rusmiddelførebygging i arbeidslivet og tidleg intervensjon. Eg har lang erfaring med å tilrettelegge for, gjennomføre og analysere case-studiar og kvalitative intervju (individuelt og i gruppe), samt feltobservasjoner og spørjeundersøkingar. Eg har også erfaring med kunnskapssammanstillinger, litteraturgjennomgangar og analyser av dokument. Eg har i tillegg lang erfaring som leiar i ulike typar verksemder.

Fagområder

Emner

Ungdom og rus   Tidlig intervensjon   Arbeidslivsforskning   Rusmiddelbruk   Supported employment   NAV   Rusmiddelforebygging   Place then train   Arbeidsinkludering   Utsatt ungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Enehaug, Heidi; Spjelkavik, Øystein; Falkum, Eivind; Frøyland, Kjetil (2021). Workplace Inclusion Competence and Employer Engagement. 23 s. Nordic Journal of Working Life Studies .

Frøyland, Kjetil (2020). Arbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det? (Job inclusion of vulnerable youth - what kind of Challenge is it?). Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 2020.

Frøyland, Kjetil; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Workplace perceptions of older workers and implications for job retention. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Frøyland, Kjetil (2019). Arbeidsinkludering av utsatt ungdom. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Kapittel 9. s. 172-190. Fagbokforlaget.

Frøyland, Kjetil (2019). Arbeidsinkluderingskompetanse basert på Supported Employment. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Kapittel 4. s. 71-87. Fagbokforlaget.

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2019). Tackling increasing marginalization: Can support-side approaches contribute to work inclusion?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 10. Routledge.

Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon (2018). Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy .

Frøyland, Kjetil (2018). Rusrelaterte konflikter i norsk arbeidsliv. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 7. s. 117-139. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil (2018). Et inkluderende arbeidsliv: til glede eller besvær?. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 6. s. 100-116. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil (2018). Vital Tasks and Roles of Frontline Workers Facilitating Job Inclusion of Vulnerable Youth. European Journal of Social Work . Vol. 22.

Frøyland, Kjetil (2017). Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 2017.

Frøyland, Kjetil (2016). Ordinært arbejde som middel til samfundsinklusion af unge udenfor. Wulf-Andersen, Trine; Olsen, Terje; Follesø, Reidun (Red.). Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. Kapittel 8. s. 187-218. Frydenlund Academic.

Frøyland, Kjetil (2016). Applicability of IPS Principles to Job Inclusion of Vulnerable Youth. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 45.

Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Inkluderingskompetanse - et fagfelt i utvikling. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 18. s. 326-341. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Inkluderingskompetanse - et integrert perspektiv. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 1. s. 18-32. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; Kvåle, Linda Skadal (2014). Utvikling av naturlig bistand på arbeidsplassen. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 5. s. 93-106. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; Thorkildssen, Pia Sofi (2014). Hindringer og muligheter for mennesker med utviklingshemning eller lærevansker. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 14. s. 242-261. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Inkludering av utsatt ungdom i arbeid eller skole. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 15. s. 262-289. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil (2014). Inkludering av personer med problematisk rusmiddelbruk. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 13. s. 223-241. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. ISBN: 978-82-05-44963-3. 366 s. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil (2014). Arbeidsliv, rusmiddelbruk og forebygging - tendenser og funn i nyere forskning. Sagvaag, Hildegunn; Sikveland, Bente (Red.). Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi. Kapittel 2. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil (2011). Når rus og avhengighet utfordrer lederne. Manda' morra rus. Om alkoholkultur og gambling i arbeidslivet. Kapittel 5. s. 131-178. Gyldendal Akademisk.

Buvik, Kristin; Dahgren, Kenneth; Frøyland, Kjetil; Kahlbom, Ida; Wangen, Jarle (2011). Manda' morra rus. Om alkoholkultur og gambling i arbeidslivet. ISBN: 978-82-05-41192-0. 192 s. Gyldendal Akademisk.

Frøyland, Kjetil; GRIMSMO, Asbjørn (2006). Rusmiddelførebygging i norsk arbeidsliv. Nordic Studies on Alcohol and Drugs .

Frøyland, Kjetil (1999). The Captain of Your soul? Bateson, alkoholisme og individet si makt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig