English version
Gerd Berget

Gerd Berget

Kort om

Bergets forskningsinteresser er innenfor universell utforming, interaktiv informasjonsgjenfinning, menneske maskin interaksjon og tilgjengelig litteratur. Hun har gjennomført flere brukerstudier, der hovedformålet har vært å forstå brukeres informasjonssøkeatferd og undersøke hvordan man kan utvikle søkesystemer som fungerer bedre for personer med kognitive funksjonsvariasjoner. Eksempler på grupper som er involvert i Bergets brukerstudier er personer med dysleksi og utviklingshemming. Hun har også skrevet flere metodologiske artikler om universell utforming, forskningsmetode og etikk. Et annet felt hun har jobbet mye med, er litteratur for alle. Der har hun blant annet gjennomført flere prosjekter sammen med organisasjonen Leser søker bok.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Datateknologi

Emner

IKT og dysleksi   Universell utforming   Informasjonssøkeatferd   Tilgjengelighet   Øyesporing   Søkesystemer   Interaktiv informasjonsgjenfinning   Inkludering for personer med funksjonsnedsettelser   Lettlest litteratur

Forskningsprosjekter

  • Utviklingsprogram Søndre Nordstrand

    Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Prosjektet går ut på medarbeiderdrevet organisasjonsutvikling basert på en dialogisk kunnskapsproduksjon mellom forskning og praksis.

Vitenskapelige publikasjoner

Berget, Gerd (2024). Reorienting information searching research by applying a situated abilities perspective. 17 s. Information research. Vol. 29.
https://doi.org/10.47989/ir291651

Vase, Silja; Berget, Gerd (2023). An exploration of automatic speech Recognition within a Nordic context. Antona, Margherita; Stephanidis, Constantine (Red.). Universal Access in Human-Computer Interaction: 17th International Conference, UAHCI 2023 Held as Part of the 25th HCI International Conference, HCII 2023 Copenhagen, Denmark, July 23–28, 2023 Proceedings, Part I. s. 288-307. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-35681-0_19

Sitbon, Laurianne; Berget, Gerd ; Brereton, Margot (2023). Perspectives of Neurodiverse Participants in Interactive Information Retrieval. 119 s. Foundations and Trends in Information Retrieval. Vol. 17.
https://doi.org/10.1561/1500000086

Berget, Gerd ; Bugge, Hanna Bovim (2022). The Development and Production of Literature Within an Easy Language and a Universal Design Perspective. 17 s. Publishing research quarterly. Vol. 38.
https://doi.org/10.1007/s12109-022-09872-7

Kvikne, Birgit ; Berget, Gerd (2022). "My words were completely gone." A qualitative study of the information seeking behaviour of people with aphasia. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/irpaper916

Berget, Gerd ; Kvikne, Birgit (2022). Making research more inclusive: Is universal design of research the answer?. Garofolo, Ilaria; Bencini, Giulia; Arenghi, Alberto (Red.). Transforming our World through Universal Design for Human Development - Proceedings of the Sixth International Conference on Universal Design (UD2022). s. 77-84. IOS Press.

Berget, Gerd (2021). Only as Special as Necessary: Adapted Books in a Universal Design Perspective. Verma, Ira (Red.). Universal Design 2021: From Special to Mainstream Solutions. s. 183-198. IOS Press.

Berget, Gerd ; Fagernes, Siri (2021). Reading experiences and reading efficiency among adults with dyslexia: An accessibility study. Margherita, Antona; Stephanidis, Constantine (Red.). Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Media, Learning and Assistive Environments. 15th International Conference, UAHCI 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part II . s. 221-240. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Berget, Gerd (2021). The use and promotion of adapted books in Norwegian public libraries. Journal of Librarianship and Information Science. Vol. 54.
https://doi.org/10.1177/0961000621996422

Bugge, Hanna Bovim; Berget, Gerd ; Vindenes, Eivor (2021). Easy language in Norway. Lindholm, Camilla; Vanhatalo, Ulla (Red.). Handbook of easy languages in Europe. s. 371-400. Frank & Timme.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig