English version
Gerd Berget

Gerd Berget

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Datateknologi

Emner

IKT og dysleksi   Universell utforming   Informasjonssøkeatferd   Øyesporing   Søkesystemer   Interaktiv informasjonsgjenfinning   Funksjonshemmede

Forskningsprosjekter

  • Utviklingsprogram Søndre Nordstrand

    Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Prosjektet går ut på medarbeiderdrevet organisasjonsutvikling basert på en dialogisk kunnskapsproduksjon mellom forskning og praksis.

Vitenskapelige publikasjoner

Berget, Gerd (2021). Only as Special as Necessary: Adapted Books in a Universal Design Perspective. Verma, Ira (Red.). Universal Design 2021: From Special to Mainstream Solutions. s. 183-198. IOS Press.

Berget, Gerd (2020). Universal design as a premise for making public libraries into low-intensive meeting places. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 15. s. 279-301. ABM-media AS.

Berget, Gerd; MacFarlane, Andrew; Pharo, Nils (2020). Modelling the information seeking and searching behaviour of users with impairments: Are existing models applicable?. Journal of Documentation .

Berget, Gerd (2020). Making Health Information Accessible for All: The Impact of Universal Design in Public Libraries. Advances in Librarianship . Vol. 47.

Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4...

Berget, Gerd (2020). “Information Needs of the End Users Have Never Been Discussed”: An Investigation of the User-intermediary Interaction of People with Intellectual Impairments. O'Brien, Heather; Freund, Luanne (Red.). CHIIR '20: Proceedings of the 2020 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Artikkel. s. 93-102. Association for Computing Machinery (ACM).

Kvikne, Birgit; Berget, Gerd (2019). In search of trustworthy information: a qualitative study of the search behavior of people with dyslexia in Norway. Universal Access in the Information Society .

Berget, Gerd; Macfarlane, A. (2019). What is known about the impact of impairments on information seeking and searching?. Journal of the Association for Information Science and Technology .

Berget, Gerd; Sandnes, Frode Eika (2019). Why textual search interfaces fail: a study of cognitive skills needed to construct successful queries. Information research . Vol. 24.
http://www.informationr.net/ir/24-1/paper812.html

Berget, Gerd; MacFarlane, Andrew (2019). Experimental Methods in IIR: The Tension between Rigour and Ethics in Studies Involving Users with Dyslexia. Azzopardi, Leif; Halvey, Martin; Ruthven, Ian (Red.). Proceedings of the 2019 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Paper. s. 93-101. ACM Publications.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig