English version
Gerd Berget

Gerd Berget

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Datateknologi

Emner

IKT og dysleksi   Universell utforming   Informasjonssøkeatferd   Øyesporing   Søkesystemer   Interaktiv informasjonsgjenfinning   Inkludering for personer med funksjonsnedsettelser

Forskningsprosjekter

  • Utviklingsprogram Søndre Nordstrand

    Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Prosjektet går ut på medarbeiderdrevet organisasjonsutvikling basert på en dialogisk kunnskapsproduksjon mellom forskning og praksis.

Vitenskapelige publikasjoner

Berget, Gerd; Kvikne, Birgit (2022). Making research more inclusive: Is universal design of research the answer?. Garofolo, Ilaria; Bencini, Giulia; Arenghi, Alberto (Red.). Transforming our World through Universal Design for Human Development - Proceedings of the Sixth International Conference on Universal Design (UD2022). s. 77-84. IOS Press.

Berget, Gerd; Bugge, Hanna Bovim (2022). The Development and Production of Literature Within an Easy Language and a Universal Design Perspective. Publishing research quarterly . Vol. 38.

Kvikne, Birgit; Berget, Gerd (2022). "My words were completely gone." A qualitative study of the information seeking behaviour of people with aphasia. Information research . Vol. 27.

Berget, Gerd (2021). The use and promotion of adapted books in Norwegian public libraries. Journal of Librarianship and Information Science . Vol. 54.

Bugge, Hanna Bovim; Berget, Gerd; Vindenes, Eivor (2021). Easy language in Norway. Lindholm, Camilla; Vanhatalo, Ulla (Red.). Handbook of easy languages in Europe. unummerert kapittel. s. 371-400. Frank & Timme.

Berget, Gerd; Fagernes, Siri (2021). Reading experiences and reading efficiency among adults with dyslexia: An accessibility study. Margherita, Antona; Stephanidis, Constantine (Red.). Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Media, Learning and Assistive Environments. 15th International Conference, UAHCI 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part II. Kapittel. s. 221-240. Springer.

Berget, Gerd (2021). Only as Special as Necessary: Adapted Books in a Universal Design Perspective. Verma, Ira (Red.). Universal Design 2021: From Special to Mainstream Solutions. s. 183-198. IOS Press.

Berget, Gerd (2020). Universal design as a premise for making public libraries into low-intensive meeting places. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 15. s. 279-301. ABM-media AS.

Berget, Gerd; MacFarlane, Andrew; Pharo, Nils (2020). Modelling the information seeking and searching behaviour of users with impairments: Are existing models applicable?. Journal of Documentation . Vol. 77.

Berget, Gerd (2020). Making Health Information Accessible for All: The Impact of Universal Design in Public Libraries. Advances in Librarianship . Vol. 47.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig