KS – Inn i jobb

Prosjektet skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag og en oppstartanalyse til inkluderingsprogrammet Inn i Jobb.

AFI har ansvar for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag, basert på forskningen på inkluderingskompetanse, naturlig bistand og arbeidsinkludering som samskaping. Metoden er gjennomgang og sammenfatning av litteratur på området. Det er særlig fokus på inkludering av utsatt ungdom. Bidraget skal inngå i en prosjektrapport. 

  • Deltakere

    Laster inn ...