English version
Heidi Enehaug

Heidi Enehaug

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Konflikter   Aksjonsforskning   Arbeidsmiljø   Arbeidslivsforskning   Mestring   Organisasjonslæring   Mangfold   Medvirkning   Fusjoner   Mangfoldsledelse   Omstillingsprosesser   Arbeidsmiljø og helse   Arbeidsmiljøundersøkelser

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gjellestad, Marianne; Haraldstad, Kristin ; Enehaug, Heidi ; Helmersen, Migle (2023). Women’s Health and Working Life: A Scoping Review. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20021080

Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Klethagen, Pål; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2023). Workplace accommodation in return to work after mild traumatic brain injury. 14 s. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 74.
https://doi.org/10.3233/WOR-211440

Howe, Emilie; Andelic, Nada; Fure, Silje Christine Reistad; Røe, Cecilie; Søberg, Helene L. ; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Lu, Juan; Ugelstad, Helene; Løvstad, Marianne; Aas, Eline (2022). Cost-effectiveness analysis of combined cognitive and vocational rehabilitation in patients with mild-to-moderate TBI: results from a randomized controlled trial. 13 s. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07585-3

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte ; Andelic, Nada; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2120067

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein (2022). Utvikling av inkluderingskompetanse i Nav og på arbeidsplass. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . Cappelen Damm Akademisk.

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Alves, Daniele Evelin ; Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Barriers to Return-to-Work Processes. 23 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.18291/njwls.134895

Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Brunborg, Cathrine; Olsen, Alexander; Rike, Per-Ola; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Røe, Cecilie; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Factors Associated With Return to Work After Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation. Vol. 38.
https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000772

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Falkum, Eivind ; Frøyland, Kjetil (2021). Workplace Inclusion Competence and Employer Engagement<sup>1</sup>. 22 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 12.
https://doi.org/10.18291/njwls.128260

Alves, Daniele Evelin ; Nilsen, Wendy ; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi ; Howe, Emilie Isager; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2020). What characterizes work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. Annals of Occupational and Environmental Medicine (AOEM). Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106102

Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Sagstad, Kjersti; Hellstrøm, Torgeir; Brunborg, Cathrine; Røe, Cecilie; Nordenmark, Tonje Haug; Søberg, Helene L. ; Twamley, Elizabeth W.; Lu, Juan; Andelic, Nada (2020). Effectiveness of Combining Compensatory Cognitive Training and Vocational Intervention vs. Treatment as Usual on Return to Work Following Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury: Interim Analysis at 3 and 6 Month Follow-Up. Frontiers in Neurology.
https://doi.org/10.3389/fneur.2020.561400

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig