English version
Bitten Nordrik

Bitten Nordrik

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kuldova, Tereza Østbø; Nordrik, Bitten (2023). Workplace investigations, the epistemic power of managerialism and the hollowing out of the Norwegian model of co-determination. Capital and Class .
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030981682...

Nordrik, Bitten; Kuldova, Tereza Østbø (2021). Faktaundersøkelser: et "hybrid konfliktvåpen" på norske arbeidsplasser. ISBN: 978-82-05-45757-7. 278 s. Gyldendal Akademisk.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig