English version
Bitten Nordrik

Bitten Nordrik

Forskningsprosjekter

 • Bedriftsdemokrati 2.0

  I dette FOU-prosjektet undersøker AFI, i samarbeid med AKER BP, hvordan selskapets bedriftsdemokratiske ordninger praktiseres i dag.

 • Konflikthåndtering og varsling

  LO har bevilget til forskningsmidler til Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet, for gjennomføring av en undersøkelse med fokus på arbeidsplasskonflikter og varsling.

 • Medbestemmelsesbarometeret

  AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

 • Norsk Ledelsesbarometer

  Norsk Ledelsesbarometer ble etablert i 2008. Formålet med barometeret er å følge med på nye organisasjons- og ledelsestrender, samt undersøke om og på hvilke måter de slår ut i Ledernes medlemsgrupper.

Vitenskapelige publikasjoner

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig