Norsk Ledelsesbarometer

Norsk Ledelsesbarometer ble etablert i 2008. Formålet med barometeret er å følge med på nye organisasjons- og ledelsestrender, samt undersøke om og på hvilke måter de slår ut i Ledernes medlemsgrupper.

I den sammenhengen har Lederne gjennom barometeret særlig ønsket å følge med på hva overgangen fra personalledelse til HR-ledelse innebærer, og det har blitt reist spørsmål om hvorvidt deler av dagens HR-praksis bryter med praksis forbundet med den norske modellen.

I den forbindelse har barometeret satt fokus på forutsetningene for å praktisere medbestemmelse i HRM ledede virksomheter, og på endringer i lederrollen.

Ettersom en stor andel av Ledernes medlemmer også erfarer at norsk arbeidsliv utvikler seg i en mer autoritær retning har det og vært ønskelig å følge med på utviklingen av kontrolltiltak.

I tillegg kartlegger barometeret medlemmenes lønnsutvikling og utfordringer forbundet med særlige selvstendige eller ledende stillinger.

  • Prosjektmedarbeidere

      Laster inn ...