English version
Mari Holm Ingelsrud

Mari Holm Ingelsrud

Kort om

Mari Holm Ingelsrud er sosiolog utdannet ved NTNU og UiO. Hun arbeider på prosjekter om ansattes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv, arbeidstid, arbeidshelse, samt tilknytningsformer i arbeidslivet. I tillegg til en bred interesse for arbeidslivsrelaterte spørsmål inkluderer hennes forskningsinteresser også kvantitativ metode, registeranalyse og spørreskjemametodikk.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nost.6.5.4

Ingelsrud, Mari Holm (2021). Standard and non-standard working arrangements in Norway – consequences of COVID-19. Labour and Industry .

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 14. s. 285-301. Routledge.

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Saltkjel, Therese; Ingelsrud, Mari Holm; Dahl, Espen; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part II: How are configurations of crisis and austerity related to changes in population health across Europe?. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Dahl, Espen; Saltkjel, Therese; Ingelsrud, Mari Holm; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part I. European countries' conformity to ideal types during the economic downturn. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Ingelsrud, Mari Holm (2017). Hospital Mergers in Norway: Employee Health and Turnover to Three Destinations. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.

Ingelsrud, Mari Holm (2016). Disability retirement and public sector reorganization: Hospital mergers in Norway. Acta Sociologica . Vol. 59.
http://hdl.handle.net/10642/2899

Ingelsrud, Mari Holm (2014). Reorganization increases long-term sickness absence at all levels of hospital staff: panel data analysis of employees of Norwegian public hospitals. BMC Health Services Research . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10642/2189Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig