English version
Mari Holm Ingelsrud

Mari Holm Ingelsrud

Kort om

Mari Holm Ingelsrud er sosiolog utdannet ved NTNU og UiO. Hun arbeider på prosjekter om ansattes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv, arbeidstid, arbeidshelse, samt tilknytningsformer i arbeidslivet. I tillegg til en bred interesse for arbeidslivsrelaterte spørsmål inkluderer hennes forskningsinteresser også kvantitativ metode, registeranalyse og spørreskjemametodikk.

Fagområder

Emner

Arbeidsliv   Kvantitativ metode   Arbeidsmiljø   Sykefravær   Medvirkning   Deltidsarbeid   Arbeid og helse   Medbestemmelse   Midlertidig arbeid   Fleksibilitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Drange, Ida ; Ingelsrud, Mari Holm (2023). Career choices after completion of vocational training: the case of licensed practical nurses. Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2248595

Egeland, Cathrine ; Ingelsrud, Mari Holm ; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.5.4

Ingelsrud, Mari Holm (2021). Standard and non-standard working arrangements in Norway–consequences of COVID-19. 17 s. Labour and Industry. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/10301763.2021.1979449

Ingelsrud, Mari Holm ; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde ; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders ; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 285-301. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-20

Bernstrøm, Vilde Hoff ; Alves, Daniele Evelin ; Ellingsen, Dag ; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research. Vol. 19:193.
https://doi.org/10.1186/s12913-019-3993-5

Ellingsen, Dag ; Underthun, Anders ; Wathne, Christin Thea ; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261.issn.1504-7989-2018-01-02

Ingelsrud, Mari Holm (2017). Hospital Mergers in Norway: Employee Health and Turnover to Three Destinations. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 7.
https://doi.org/10.18291/njwls.v7i1.81403

Dahl, Espen ; Saltkjel, Therese ; Ingelsrud, Mari Holm ; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part I. European countries' conformity to ideal types during the economic downturn. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45.
https://doi.org/10.1177/1403494817706632

Saltkjel, Therese ; Ingelsrud, Mari Holm ; Dahl, Espen ; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part II: How are configurations of crisis and austerity related to changes in population health across Europe?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45.
https://doi.org/10.1177/1403494817707125

Ingelsrud, Mari Holm (2016). Disability retirement and public sector reorganization: Hospital mergers in Norway. 16 s. Acta Sociologica. Vol. 59.
https://doi.org/10.1177/0001699315611191

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig