English version
Ida Drange

Ida Drange

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Drange, Ida (2020). From lottery to application: Have the new rules for medical internships caused social inequality in recruitment patterns?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Drange, Ida (2020). Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak. Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.
https://www.idunn.no/file/pdf/67245253/fra_loddtre...

Borg, Elin; Drange, Ida (2019). Interprofessional collaboration in school: Effects on teaching and learning. Improving Schools . Vol. 22.

Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/11250/2631786

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Askvik, Tanja; Drange, Ida (2019). Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Underthun, Anders; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 9. s. 178-193. Routledge.

Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (2019). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 9.

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig