Ida Drange

Ida Drange

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .

Askvik, Tanja; Drange, Ida (2019). Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Underthun, Anders; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 9. s. 178-193. Routledge.

Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (2019). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 9.

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Drange, Ida; Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations . Vol. 46.

Drange, Ida; Jakobsson, Lars Niklas (2018). Incentive effects of cash benefits among young people. A natural experiment from Norway. Journal of Social Policy . Vol. 48.

Drange, Ida; Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2560579

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig