English version
Ida Drange

Ida Drange

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pietilä, Maria; Drange, Ida; Silander, Charlotte; Vabø, Agnete (2021). Gender and Globalization of Academic Labor Markets: Research and Teaching Staff at Nordic Universities. Social Inclusion . Vol. 3.

Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida (2021). Social Class, Union Strategies, and Preference in Wage Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/126102

Drange, Ida; Vabø, Mia (2021). A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.

Drange, Ida (2020). From lottery to application: Have the new rules for medical internships caused social inequality in recruitment patterns?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Drange, Ida (2020). Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak. Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.
https://www.idunn.no/file/pdf/67245253/fra_loddtre...

Borg, Elin; Drange, Ida (2019). Interprofessional collaboration in school: Effects on teaching and learning. Improving Schools . Vol. 22.

Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/11250/2631786

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Askvik, Tanja; Drange, Ida (2019). Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Underthun, Anders; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 9. s. 178-193. Routledge.

Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (2019). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 9.

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Drange, Ida; Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations . Vol. 46.

Drange, Ida; Jakobsson, Lars Niklas (2018). Incentive effects of cash benefits among young people. A natural experiment from Norway. Journal of Social Policy . Vol. 48.

Drange, Ida; Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2560579

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Helland, Håvard; Bol, Thijs; Drange, Ida (2017). Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.

Drange, Ida; Helland, Håvard (2017). Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 13. s. 153-164. Universitetsforlaget.

Bol, Thijs; Drange, Ida (2017). Occupational closure and wages in Norway. Acta Sociologica . Vol. 60.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00016...

Egeland, Cathrine; Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. 6. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.

Drange, Ida; Karlsen, Hilde (2016). Simply a matter of being male? Nurses' employment outcomes in the Norwegian labour market. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 24.
http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2016.1165732

Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.

Drange, Ida (2016). Degrees of closure and economic success in the Norwegian labour market: field of study and non-Western immigrant performance. Journal of Education and Work . Vol. 29.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1363908...

Hagen, Aina Landsverk; Drange, Ida (2015). Ytringsskader, sårbarhet og sosial ”skamming”: Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/3074

Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida (2015). "Pensjon? Hvafforno?" Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10642/3174

Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2492

Drange, Ida (2013). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review . Vol. 29.

Drange, Ida; Vågan, Andre (2013). Stratification in the medical profession: Non-Western physicians in Norway. Professions and Professionalism . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/pp/article/view...

Drange, Ida (2011). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig