Vektersikkerhet

En voksende vekterbransje overtar stadig flere av politiets ordens- og kontrolloppgaver, noe som innebærer at vektere ofte tar politiets plass i førstelinjen mot publikum. Med dette prosjektet vil vi undersøke hvordan vekterne selv opplever sin arbeidshverdag.

Vi vil gjennomføre fokusgruppeintervjuer og en elektronisk spørreundersøkelse blant vekteransatte. Underlaget for spørreundersøkelsen vil være spissede problemstillinger som har framkommet gjennom fokusgruppeintervjuene.

Hensikten med spørreundersøkelsen er å kunne kvantifisere problemstillingene fra intervjuene.

Kontakt

Laster inn ...