English version
Line Nortvedt

Line Nortvedt

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Regulerte yrker: Mobilitet, kvalifisering og arbeidsmarkedsutfall (RECONNECT)

    Prosjektet RECONNECT har som mål å utvikle relevant kunnskap som kan understøtte myndighetenes mål om forbedret tilgang til regulerte yrker for mobil arbeidskraft, og å utvikle kunnskap som kan gjøre det enklere for arbeidstakere å få jobb innenfor sitt yrke, og for arbeidsgivere å ta i bruk utenlandsk kompetanse.

Vitenskapelige publikasjoner

Nortvedt, Line; Olsen, Cecilie Fromholt; Sjølie, Hege (2022). Young peoples' involvement in welfare service development—Is voice enough?—A thematic synthesis of qualitative studies. Health Expectations .
https://hdl.handle.net/11250/2996453

Debesay, Jonas; Nortvedt, Line; Langhammer, Birgitta (2022). Social Inequalities and Health among Older Immigrant Women in the Nordic Countries: An Integrative Review. Sage Open Nursing .

Zymarikopoulos, Karin Cecilie Hovland; Debesay, Jonas; Nortvedt, Line (2021). HPV-positive hode- og halskreftpasienters erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet. 15 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 17.
https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/art...

Papadopoulos, Irena; Wright, Steve; Lazzarino, Runa; Koulouglioti, Christina; Aagard, Magdeline; Akman, Ozlem; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Araneda, Julieta; Biglete-Pangilinan, Sylvia; Eldar-Regev, Orit; González-Gil, Maria Teresa; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Lesińska-Sawicka, Małgorzata; Liskova, Miroslava; Lopez-Diaz, Lucero; Malliarou, Maria; Martin-Garcia, Ángel; Muñoz-Salinas, Mara; Nagórska, Małgorzata; Ngunyulu, Roinah Nkhensani; Nissim, Sara; Nortvedt, Line; Oconer-Rubiano, Florinda; Oter-Quintana, Cristina; Ozturk, Candan; Papp, Katalin; Piratoba-Hernandez, Blanca; Rousou, Elena; Tolentino-Diaz, Maria Ymelda; Tothova, Valerie; Zorba, Akile (2021). Enactment of compassionate leadership by nursing and midwifery managers: results from an international online survey. BMJ Leader .

Dahl, Kari; Bjørnnes, Ann Kristin; Lohne, Vibeke; Nortvedt, Line (2021). Motivation, Education, and Expectations: Experiences of Philippine Immigrant Nurses. Sage Open . Vol. 11.

Papadopoulos, Irena; Lazzarino, Runa; Koulouglioti, Christina; Aagard, Magdeline; Akman, Özlem; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Araneda-Bernal, Julieta; Biglete-Pangilinan, Sylvia; Eldar-Regev, Orit; Gonzalez-Gil, Maria Terese; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Lesińska-Sawicka, Małgorzata; Liskova, Miroslava; Lopez-Diaz, Alba Lucero; Malliarou, Maria; Martin-Garcia, Ángel; Muñoz-Solinas, Mara; Nagorska, Malgorzata; Ngunyulu, Roinah Nkhensani; Nissim, Sara; Nortvedt, Line; Oconer-Rubiano, Ma Florinda; Oter-Quintana, Cristina; Öztürk, Candan; Papp, Katalin; Piratoba-Hernandez, Blanca; Rousou, Elena; Tolentino Diaz, Maria Ymelda; Tothova, Valerie; Zorba, Akile (2021). The Importance of Being a Compassionate Leader: The Views of Nursing and Midwifery Managers From Around the World. Journal of Transcultural Nursing .
https://hdl.handle.net/11250/2755178

Nortvedt, Line (2020). Innvandrerkvinners verdighet, ære og skam. Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk.

Papadopoulos, Irena; Lazzarino, R.; Koulouglioti, Christina; Aagard, Magdeline; Akman, ö.; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Araneda Bernal, J.; Biglete-Pangilinan, Sylvia; Eldar-Regev, O.; Gonzalez-Gil, M.T.; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Lesinska-Sawicka, M.; Liskova, M.; Lopez-Diaz, A.L.; Malliarou, Maria; Martin-Garcia, Ángel; Munoz-Salinas, M.; Nagorska, Malgorzata; Ngunyulu, R.N.; Nissim, Sara; Nortvedt, Line; Oconer-Rubiano, M.F.; Oter-Quintana, Cristina; Ozturk, C.; Papp, K; Piratoba-Hernandez, B.; Rousou, E.; Tolentino-Diaz, M.Y.; Tothova, V.; Zorba, Akile (2020). Obstacles to compassion‐giving among nursing and midwifery managers: an international study. International Nursing Review . Vol. 67.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/i...

Nortvedt, Line; Lohne, Vibeke; Dahl, Kari (2019). A courageous journey:Experiences of migrant Philippine nurses in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.

Nortvedt, Line; Norenberg, Dorte Lybye; Hagstrøm, Nora; Taasen, Inger (2019). Enabling collaboration and building trust among health science students attending an interprofessional educational project. Cogent Medicine .

Dahl, Kari; Lohne, Vibeke; Nortvedt, Line (2019). "Helsevesenet trenger vår kompetanse-hvorfor ikke bruke den?"En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning .

Cederbom, Sara; Nortvedt, Line; Lillekroken, Daniela (2019). The perceptions of older adults living with chronic musculoskeletal pain about participating in an intervention based on a behavioral medicine approach to physical therapy. 12 s. Physiotherapy Theory and Practice .

Nortvedt, Line (2018). Langtidssykemeldte innvandrerkvinners situasjon. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. 5. s. 77-93. Gyldendal Akademisk.

Nortvedt, Line; Kumar, Bernadette. N; Lohne, Vibeke (2017). A qualitative study of immigrant women on long-term sick leave and their experience of dignity. 8 s. Disability and Rehabilitation .

Papadopoulos, Irena; Zorba, Akile; Koulouglioti, Christina; Ali, Sheila; Aagard, Magdeline; Akman, Ozlem; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Biles, Jessica; Martin-Garcia, Ángel; González-Gil, Teresa; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Kumar, Bernadette. N; Lesinska-Sawicka, Malgorzata; López, Lucero; Malliarou, Maria; Nagorska, Malgorzata; Nissim, Sara; Nortvedt, Line; Oter-Quintana, Cristina; Ozturk, Candan; Pangilinan, S.B.; Papp, Katalin; Eldar Regev, Orit; Rubiano, Florinda O.; Tolentino Diaz, Maria Ymelda; Tóthova, Valérie; Vasiliou, Marios (2016). International study on nurses’ views and experiences of compassion. International Nursing Review . Vol. 63.

Nortvedt, Line; Lohne, Vibeke; Kumar, Bernadette. N; Ploug Hansen, Helle (2016). A lonely life- A qualitative study of immigrant women on long-term sick leave in Norway. International Journal of Nursing Studies . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10642/2582

Papadopoulos, Irena; Taylor, Georgina; Ali, Sheila; Aagard, Magdeline; Akman, Ozlem; Alpers, Lise-Merete; Apostolara, Paraskevi; Biglete-Pangilinan, Sylvia; Biles, Jessica; Garcia, Angel Martin; Gonzales-Gil, Teresa; Koulouglioti, Christina; Kouta, Christiana; Krepinska, Radka; Kumar, Bernadette. N; Lesinska-Sawicka, Malgorzata; Diaz, Alba Lucero Lopez; Malliarou, Maria; Nagorska, Malgorzata; Nassim, Sara; Nortvedt, Line; Oter-Quintan, Cristina; Ozturk, Candan; Papp, Katalin; Regev, Orit Eldar; Rubiano, Florinda O.; Diaz, Maria Ymelda Tolentino; Tothova, Valerie; Vasiliou, Marios; Zorba, Akile (2015). Exploring nurses' meaning and experiences of compassion: an international online survey involving 15 countries. Journal of Transcultural Nursing . Vol. 28.

Nortvedt, Line; HANSEN, HELLE PLOUG; Kumar, Bernadette. N; Lohne, Vibeke (2015). Caught in suffering bodies: a qualitative study of immigrant women on long-term sick leave in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 24.

Nortvedt, Line; Fagermoen, May Solveig (2010). Hjerneskade og selvpresentasjon. En kvalitativ studie. Vård i Norden . Vol. 30.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig