English version
Daniela Lillekroken

Daniela Lillekroken

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Aldring   Etikk   Rehabilitering   Deltagende observasjon   Eldreomsorg   Demens   Kvalitative forskningsmetoder   Ernæring / nutrisjon   Sykepleie   Pasienter   Sykehjem   Geriatri   Salutogenese   Pårørende   Verdighet   Demensomsorg   Fokusgruppe

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Stanescu-Yadav, Diana-Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2023). Nurse preceptors' perceptions of the fundamentals of nursing knowledge gained by students in clinical rotations at nursing homes: A qualitative study. Journal of Professional Nursing. Vol. 44.
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2022.11.005

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela ; Halvorsrud, Liv Torill ; Bjørge, Heidi (2023). Different senses of one’s place: Exploring social adjustment to home-based care services among family caregivers from minority ethnic backgrounds who have relatives living with dementia. Dementia. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/14713012221148528

Gilbert, Rachel; Lillekroken, Daniela (2023). Caring to the End: An Empirical Application of Swanson’s Caring Theory to End-of-Life Care. Advances in Nursing Science. Vol. 00.
https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000515

Stanescu-Yadav, Diana Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2022). Nurse preceptors' experiences of promoting and teaching fundamental care to undergraduate nursing students: A qualitative study. 13 s. Journal of Advanced Nursing.
https://doi.org/10.1111/jan.15372

Lillekroken, Daniela ; Halvorsrud, Liv Torill ; Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.16127

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela ; Bjørge, Heidi ; Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. Journal of Advanced Nursing. Vol. 78.
https://doi.org/10.1111/jan.15101

Mortensen, Anne Helene ; Stojiljkovic, Marko ; Lillekroken, Daniela (2021). Strategies to manage cognitive dissonance when experiencing resistiveness to care in people living with dementia: A qualitative stud. Journal of Advanced Nursing. Vol. 78.
https://doi.org/10.1111/jan.15030

Lillekroken, Daniela (2021). Slow nursing - salutogen omsorg i langtidshjem. Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Red.). God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste. s. 93-110. Universitetsforlaget.

Worum, Hilde ; Lillekroken, Daniela ; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte ; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01846-8

Lillekroken, Daniela (2020). Slow Nursing and Its Holistic Place in Dementia Care: A Secondary Analysis of Qualitative Data From Nurses Working in Nursing Homes. Holistic Nursing Practice. Vol. 34.
https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000361

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig