English version
Karin Blomberg

Karin Blomberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi   Sykepleievitenskap

Emner

Praksisbasert forskning   Medisinsk antrolopologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg ; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Sæterstrand, Torill Margaret ; Blomberg, Karin ; Finstad, Ann-Kristin ; Sheikoleslami, Rohangez ; Bjørge, Heidi ; Halvorsrud, Liv ; Karterud, Dag (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS). Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2827165

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Blomberg, Karin ; Baluyot, Cynthia (2019). Vurdering av andreårsstudenter i hjemmebaserte tjenester - en utfordrende oppgave. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 99-110. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig