English version
Dag Karterud

Dag Karterud

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne; Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. Clinical Interventions in Aging . Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig