English version
André Bachke

André Bachke

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørge, Heidi; Gunnheim, Niklas; Bachke, André; Anker-Rasch, Celina; Sheikoleslami, Rohangez; Finstad, Ann-Kristin; Karterud, Dag; Halvorsrud, Liv Torill; Lohne, Vibeke; Sæterstrand, Torill Margaret (2023). The solitary and uncertain learning process: A qualitative study of nursing students’ experiences in the initial phase of the COVID-19 pandemic. Teaching and Learning in Nursing.
https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.05.005Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig