English version
Liv Halvorsrud

Liv Halvorsrud

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Eldre mennesker   Velferdsteknologi   Kommunehelsetjenste   Kronisk syke

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. 13 s. Journal of Advanced Nursing .

Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Sæterstrand, Torill Margaret; Blomberg, Karin; Finstad, Ann-Kristin; Sheikoleslami, Rohangez; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS) . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2827165

Slåtsveen, Ruth-Ellen; Wibe, Torunn; Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne (2021). Needs-led research: a way of employing user involvement when devising research questions on the trust model in community home-based health care services in Norway. 10 s. Research Involvement and Engagement . Vol. 7.

Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Zouganeli, Evi; Norvoll, Reidun; Forsberg, Ellen-Marie (2021). Involving older adults in technology research and development discussions through dialogue cafés. 14 s. Research Involvement and Engagement . Vol. 26.

Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Thorstensen, Erik; Lund, Anne (2021). Perspectives on assistive technology among older Norwegian adults receiving community health services. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology .

Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta; Brekke, Liv A.; Bergland, Astrid (2020). Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges. Health and Social Care in the community . Vol. 28.

Forsberg, Ellen-Marie; Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne; Zouganeli, Evi (2020). Is RRI a new R&I logic? A reflection from an integrated RRI project. 33 s. Journal of Responsible Technology .
https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100007

Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Grov, Ellen Karine; Bergland, Astrid (2020). What matters to you when the nursing is your home: a qualitative study on the views of residents with dementia living in nursing homes. BMC Geriatrics . Vol. 20.

Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2020). It takes two to tango: carers’ reflections on their participation and the participation of people with dementia in the James Lind Alliance process. BMC Geriatrics . Vol. 20.

Gulestø, Ragnhild; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi; Lillekroken, Daniela (2020). ‘The desire for a harmonious interaction’: A qualitative study of how healthcare professionals in community‐based dementia teams perceive their role in reaching and supporting family caregivers from minority ethnic backgrounds. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Thorstensen, Erik; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag; Lund, Anne (2020). Technological Care. Health Professionals’ Discourses on Technology in Home-Based Services Seen Through a Capability Approach. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) .
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne (2020). A critical occupational perspective on user engagement of older adults in an assisted living facility in technology research over three years. Journal of Occupational Science (JOS) . Vol. 27.

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Thorstensen, Erik; Karterud, Dag; Laliberte Rudman, Debbie; Lund, Anne (2020). Community Health Care Workers’ Experiences on Enacting Policy on Technology with Citizens with Mild Cognitive Impairment and Dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 13.
https://www.doi.org/10.2147/JMDH.S246180

Sletner, Anita; Halvorsrud, Liv Torill (2020). Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelse­tjenesten og betydningen for jobbtilfredshet. 18 s. Sykepleien Forskning . Vol. 15.

Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Linnerud, Siv; Grov, Ellen Karine; Bergland, Astrid (2019). The James Lind Alliance process approach: Scoping review. BMJ Open . Vol. 9.

Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. 22 s. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2627102

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/10037/15905

Halvorsrud, Liv; Ollivier, Marianne; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Fontenehusets betydning for unge medlemmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.
https://www.idunn.no/tph/2018/04/fontenehusets_bet...

Holthe, Torhild; Casagrande, Flavia Dias; Halvorsrud, Liv; Lund, Anne (2018). The assisted living project: a process evaluation of implementation of sensor technology in community assisted living. A feasibility study. 8 s. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology .

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne; Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. Clinical Interventions in Aging . Vol. 13.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies . Vol. 84.

Kalfoss, Mary; Low, Gail; Halvorsrud, Liv (2018). Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas. Western Journal of Nursing Research . Vol. 40.

Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne; Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring?. Geriatrisk sykepleie . Vol. 2.
https://www.nsf.no/Content/3462900/cache=149994912...

Halvorsrud, Liv; Kuburovic, Jelena; Andenæs, Randi (2017). Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere :. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 13.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics . Vol. 17.

Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv (2017). Associations between Pain and Quality of Life in Severe Dementia: A Norwegian Cross-Sectional Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra . Vol. 7.

Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community . Vol. 26.

Grasbekk, Karina; Halvorsrud, Liv; Debesay, Jonas (2017). Mer kompetanse og bedre rutiner. Geriatrisk sykepleie . Vol. 1.
https://sykepleien.no/2017/03/geriatrisk-sykepleie...

Halvorsrud, Liv; Andenæs, Randi (2016). Ensomhet og livskvalitet hos eldre. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 8. s. 109-122. Gyldendal Akademisk.





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig