English version
Ruth-Ellen Slåtsveen

Ruth-Ellen Slåtsveen

Kort om

Bachleor i ergoterapi, videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, master i Helsefagvitenskap, Ph.D-stipendiat Helsevitenskap.

Arbeidserfaring innen kommunehelsetjenesten

Fagfelt for forskning; kommunehelsetjenesten/hjemmebaserte tjenester for eldre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Forskningsprosjekter

  • Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre

    Demografiske endringer og økende andel eldre krever omstilling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Slåtsveen, Ruth-Ellen; Wibe, Torunn; Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne (2021). Needs-led research: a way of employing user involvement when devising research questions on the trust model in community home-based health care services in Norway. 10 s. Research Involvement and Engagement . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig