English version
Ruth-Ellen Slåtsveen

Ruth-Ellen Slåtsveen

Kort om

Bachleor i ergoterapi, videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, master i Helsefagvitenskap, Ph.D-stipendiat Helsevitenskap.

Arbeidserfaring innen kommunehelsetjenesten

Fagfelt for forskning; kommunehelsetjenesten/hjemmebaserte tjenester for eldre.

Forskningsprosjekter

  • Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre

    Demografiske endringer og økende andel eldre krever omstilling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem.