English version

Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv

Denne forskningsgruppens hovedfokus er på utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv.

Forskningen vår bygger på følgende pilarer:

 1. aktivitet og deltakelse
 2. komplekse intervensjoner
 3. kunnskapstranslasjon/implementeringsforskning

Nasjonale helsestrategier vektlegger intervensjoner som fremmer aktivitet og deltakelse hos befolkningen, i nærmiljøet og samfunnet, og gjennom hele livsløpet. Derfor studerer vi intervensjoner som retter seg mot personer eller grupper som har utfordringer med å mestre hverdags- og arbeidsliv i ulike faser av livsløpet.

Forskningsgruppen utgår fra Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved Fakultet for helsevitenskap, og samarbeider med et bredt spekter av tverrfaglige forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Begrunnelsen for de tre søylene som styrer vår forskning:

   1. Aktivitet og deltakelse: Som et grunnlag for å utvikle aktivitetsrettede intervensjoner, trenger ergoterapeuter å utvikle forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse, både i befolkningen generelt og i grupper med behov for helsehjelp.
   2. Komplekse intervensjoner: Dette inkluderer oppsummering av relevant empirisk kunnskap og teori, utvikling, pilotering og justering av intervensjoner, fullskala studier i eksperimentelle studier, og implementering i praksis.
   3. Kunnskapstranslasjon: For at effektive intervensjoner skal tas i bruk må forskning og praksis kobles sammen. Utvikling og gjennomføring av prosjekter må skje i tett samarbeid mellom brukere, klinikere og forskere. Sentralt i forskningsgruppens aktivitet står brukerinvolvering i forskning.
  • Prosjekter

   Prosjekter utvikles for tiden rundt to hovedemner:

   • Velferdsteknologi for voksne/eldre i samfunnet som har lett kognitiv svikt eller demens, for å fremme deltakelse i hverdagen.
   • Å utvikle generiske intervensjoner for personer med utmattethet/fatigue for å fremme aktivitet og deltakelse i arbeids- og hverdagsliv.
  • Partnere

   Deltakerne i forskningsgruppen har samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere. For tiden er prosjekter i utvikling, og partnerne har ennå ikke blitt koblet til spesifikke prosjekter.

   Forskningsgruppen ble etablert i 2019.