English version

Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv

Denne forskningsgruppens hovedfokus er på utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv.

Forskningen vår bygger på følgende pilarer:

 1. Aktivitet og deltakelse
 2. Komplekse intervensjoner
 3. Kunnskapstranslasjon/implementeringsforskning

Nasjonale helsestrategier vektlegger intervensjoner som fremmer aktivitet og deltakelse hos befolkningen, i nærmiljøet og samfunnet, og gjennom hele livsløpet. Derfor studerer vi intervensjoner som retter seg mot personer eller grupper som har utfordringer med å mestre hverdags- og arbeidsliv i ulike faser av livsløpet.

Forskningsgruppen hører til ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved Fakultet for helsevitenskap, og samarbeider med et bredt spekter av tverrfaglige forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Tematiske områder for vår forskning er:

 1. Intervensjoner for å fremme arbeidshelse og deltagelse i skole
 2. Intervensjoner for å fremme aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

En del av prosjektene hører til ved OsloMet, men mange av prosjektene har andre institusjoner som hovedadresse. Disse har medlemmer fra forskningsgruppen som samarbeidende forskere eller som prosjektleder.

Se mer om prosjektene under "Prosjekter" lenger ned på denne siden.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Begrunnelsen for de tre søylene som styrer vår forskning:

   1. Aktivitet og deltakelse: Som et grunnlag for å utvikle aktivitetsrettede intervensjoner, trenger ergoterapeuter å utvikle forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse, både i befolkningen generelt og i grupper med behov for helsehjelp.
   2. Komplekse intervensjoner: Dette inkluderer oppsummering av relevant empirisk kunnskap og teori, utvikling, pilotering og justering av intervensjoner, fullskala studier i eksperimentelle studier, og implementering i praksis.
   3. Kunnskapstranslasjon: For at effektive intervensjoner skal tas i bruk må forskning og praksis kobles sammen. Utvikling og gjennomføring av prosjekter må skje i tett samarbeid mellom brukere, klinikere og forskere. Sentralt i forskningsgruppens aktivitet står brukerinvolvering i forskning.
  • Prosjekter

   Arbeidshelse og skole

   Forskning på arbeid og helse, intervensjoner for å fremme arbeidsinkludering, arbeidsplassvurdering og raskere-tilbake-tilbud for å fremme arbeidsdeltakelse.

   Deltakelse og frafall i skolen, tverrfaglige skolehelsetjeneste, om læringsmiljø for studenter og tjenesteinnovasjonsprosjekt.

   Arbeidshelse-prosjekter

   Deltagelse i skole-prosjekter

   • Learning environment and approaches to studying among occupational therapy students

   Hverdagsliv, aktivitet og sosial deltagelse

   • Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre
   • The Assisted Living Project
   • Intelligent helse:
    • Intelligent health in suicide prevention, examining the feasibility of self-help apps
    • How can Humanoid Robots assist users with disabilities in activities of daily living in their homes? A proposal for a PhD project within Intelligent Health
    • Humanoid Robots in Hospital Settings
   • Psykososial helse etter hjerneslag (med.uio.no)
   • Occupational therapy versus surgery in carpometacarpal osteoarthritis: A randomised controlled trial.
   • Reablement - a new approach to sustainability and person-centeredness in long-term care for older people
  • Samarbeidspartnere

   • Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
   • Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
   • Universitetet i Stavanger
   • Presenter, Stavanger innovasjonspark
   • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)
   • Sunnaas sykehus
   • Fontenehus Norge
   • Western University Canada, professor Debbie Laliberte Rudman
   • Queen's University, Fakultet for helsevitenskap, førsteamanuensis Dorothy Kessler