English version
Reidun Norvoll

Reidun Norvoll

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Innovasjon   Medisinsk sosiologi   Forskning på Helsetjenester   Pårørende   Psykisk helse   Tvangsbruk

Forskningsprosjekter

  • Assisted Living-prosjektet

    ALP skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon innen velferdsteknologi.

  • Pårørendeveileder

    Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

  • Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (CONTEXT)

    Norske kommuner oppfordres til å omstille sine helse- og omsorgstjenester slik at de i størst mulig grad kan understøtte muligheten for en aldrende befolkning til leve aktive og selvstendige liv.

Vitenskapelige publikasjoner

Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research .

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn (2020). Post-incident reviews—a gift to the Ward or just another procedure? Care providers’ experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2682461

Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Norvoll, Reidun (2019). Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care. Nursing Ethics .
http://hdl.handle.net/10852/75088

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn (2019). Post-incident review after restraint in mental health care - a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention A scoping review. BMC Health Services Research . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2595952

Nyttingnes, Olav; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Jorun; Hanssen-Bauer, Ketil (2018). A cross-sectional study of experienced coercion in adolescent mental health inpatients. BMC Health Services Research . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2567263

Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Lindemann, Hilde (2018). Family members' existential and moral dilemmas with coercion in mental health care. Qualitative Health Research . Vol. 28.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/104973...

Norvoll, Reidun; Pedersen, Reidar (2018). Patients’ moral views on coercion in mental healthcare. Nursing Ethics . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/10852/71884

Pedersen, Reidar; Norvoll, Reidun; Bjørgen, Dagfinn (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. Pedersen, Reidar; Nortvedt, Per (Red.). Etikk i psykiske helsetjenester. Kapittel 4. s. 87-117. Gyldendal Akademisk.

Skjeggestad, Erik; Norvoll, Reidun; Sandal, Gro Mjeldheim; Gulbrandsen, Pål (2017). How do international medical graduates and colleagues perceive and deal with difficulties in everyday collaboration? A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10852/61285

Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Pedersen, Reidar; Norvoll, Reidun (2017). The silent world of young next of kin in mental healthcare. Nursing Ethics . Vol. 26.
http://hdl.handle.net/10852/76423

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig