English version
Reidun Norvoll

Reidun Norvoll

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Innovasjon   Medisinsk sosiologi   Forskning på Helsetjenester   Pårørende   Psykisk helse   Tvangsbruk

Forskningsprosjekter

 • Assisted Living-prosjektet

  ALP skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon innen velferdsteknologi.

 • Pårørendeveileder

  Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

 • Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (CONTEXT)

  Norske kommuner oppfordres til å omstille sine helse- og omsorgstjenester slik at de i størst mulig grad kan understøtte muligheten for en aldrende befolkning til leve aktive og selvstendige liv.

 • YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

  Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».

Vitenskapelige publikasjoner

Øye, Christine; Norvoll, Reidun; Vabø, Mia (2021). 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres. Ageing & Society .
https://hdl.handle.net/11250/2833200

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Sagvaag, Hildegunn (2021). Post-incident Reviews after Restraints – Potential and Pitfalls. Patients' experiences and considerations. 12 s. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing .
https://hdl.handle.net/11250/2760442

Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Zouganeli, Evi; Norvoll, Reidun; Forsberg, Ellen-Marie (2021). Involving older adults in technology research and development discussions through dialogue cafés. 14 s. Research Involvement and Engagement . Vol. 26.

Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research . Vol. 20:934.
http://hdl.handle.net/10852/80600

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn (2020). Post-incident reviews—a gift to the Ward or just another procedure? Care providers’ experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2682461

Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Norvoll, Reidun (2019). Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care. Nursing Ethics .
http://hdl.handle.net/10852/75088

Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn (2019). Post-incident review after restraint in mental health care - a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention A scoping review. BMC Health Services Research . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2595952

Nyttingnes, Olav; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Jorun; Hanssen-Bauer, Ketil (2018). A cross-sectional study of experienced coercion in adolescent mental health inpatients. BMC Health Services Research . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2567263

Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Lindemann, Hilde (2018). Family members' existential and moral dilemmas with coercion in mental health care. Qualitative Health Research . Vol. 28.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/104973...

Norvoll, Reidun; Pedersen, Reidar (2018). Patients’ moral views on coercion in mental healthcare. Nursing Ethics . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/10852/71884

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig