English version
Elisabeth Brodtkorb

Elisabeth Brodtkorb

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Sosialpolitikk   Brukermedvirkning   Velferdsstaten   Sosialt arbeid   Profesjonskunnskap

Vitenskapelige publikasjoner

Brodtkorb, Elisabeth ; Evans, Tony (2020). Social work and adults. Kessl, Fabian; Lorenz, Walter; Otto, Hans-Uwe; White, Sue (Red.). European social work : a compendium . s. 177-199. Verlag Barbara Budrich.

Rugkåsa, Marianne ; Brodtkorb, Elisabeth (2019). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 11-39. Gyldendal Akademisk.

Harris, John; Borodkina, Olga; Brodtkorb, Elisabeth ; Evans, Tony; Schnurr, Stefan; Slettebø, Tor (2014). International travelling knowledge in social work: an analytical framework. European Journal of Social Work. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/13691457.2014.949633

Slettebø, Tor ; Brodtkorb, Elisabeth ; Dalen, Hilde (2012). Brukernes erfaringer og syn på kollektiv brukermedvirkning. Fontene forskning. Vol. 12. http://hdl.handle.net/11250/98991

Woll, Katrine Mauseth; Slettebø, Tor ; Brodtkorb, Elisabeth ; Østby, Lene (2011). Brukermedvirkning med virkning, eller bare som pynt? Erfaringer fra et forsøk med kollektiv brukermedvirkning i NAV. Berg, Berit; Ask, Torunn Alise (Red.). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. s. 103-124. Universitetsforlaget.

Brodtkorb, Elisabeth ; Slettebø, Tor (2011). Forskning i partnerskap. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. s. 81-98. Universitetsforlaget.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2009). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Red.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 17-41. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne ; Brodtkorb, Elisabeth (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 s. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2009). Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Red.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 291-294. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2007). Stig på, velkommen inn!. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. s. 11-25. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig