Norwegian version
Elisabeth Brodtkorb

Elisabeth Brodtkorb

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences

Subject areas

Child care   Social Politics   User participation   The Welfare state   Sosialt arbeid   Professional knowledge

Scientific publications

Brodtkorb, Elisabeth ; Evans, Tony (2020). Social work and adults. Kessl, Fabian; Lorenz, Walter; Otto, Hans-Uwe; White, Sue (Ed.). European social work : a compendium . p. 177-199. Verlag Barbara Budrich.

Rugkåsa, Marianne ; Brodtkorb, Elisabeth (2019). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Ed.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. p. 11-39. Gyldendal Akademisk.

Harris, John; Borodkina, Olga; Brodtkorb, Elisabeth ; Evans, Tony; Schnurr, Stefan; Slettebø, Tor (2014). International travelling knowledge in social work: an analytical framework. European Journal of Social Work. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/13691457.2014.949633

Slettebø, Tor ; Brodtkorb, Elisabeth ; Dalen, Hilde (2012). Brukernes erfaringer og syn på kollektiv brukermedvirkning. Fontene forskning. Vol. 12. http://hdl.handle.net/11250/98991

Woll, Katrine Mauseth; Slettebø, Tor ; Brodtkorb, Elisabeth ; Østby, Lene (2011). Brukermedvirkning med virkning, eller bare som pynt? Erfaringer fra et forsøk med kollektiv brukermedvirkning i NAV. Berg, Berit; Ask, Torunn Alise (Ed.). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. p. 103-124. Universitetsforlaget.

Brodtkorb, Elisabeth ; Slettebø, Tor (2011). Forskning i partnerskap. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Ed.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. p. 81-98. Universitetsforlaget.

Rugkåsa, Marianne ; Brodtkorb, Elisabeth (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 p. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2009). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Ed.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. p. 17-41. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2009). Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Ed.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. p. 291-294. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth ; Rugkåsa, Marianne (2007). Stig på, velkommen inn!. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Ed.). Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. p. 11-25. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete