YouCountNor+: Samskaping og folkeforskning med ungdom i Norge

I dette prosjektet vil vi bruke samfunnsvitenskapelig folkeforskning og effektiv formidling til å styrke koblingen mellom forskning, lokalsamfunn og ungdommer.

Gjennom prosjektet YouCountNor+ vil vi styrke gjennomslagskraften til EU-prosjektet "YouCount - Empowering youth and co-creating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science" i Norge.

Lurer du på hva Ung medvirknig eller Ung medforskning er? Sjekk ut denne nettsiden: Ung Medforskning.

Vi vil gjøre dette gjennom å formidle fersk forskning om følgende:

  1. Samskapende samfunnsvitenskapelig folkeforskning med unge medforskere,
  2. og ny kunnskap om positive drivere for sosial inkludering av unge.

Vi vil særlig sette søkelys på lokale initiativer rundt sosialt entreprenørskap og jobbmuligheter for unge. Kunnskapen vil utvikles i samarbeid med ungdomsforskere med tilhørighet til bydel Gamle Oslo.

Formidlingsaktivitetene vil være skreddersydd for en norsk kontekst, og resultatene gjøres relevante for norske kommuner, etater og beslutningstagere, samt unge og andre med interesse for temaet.

Prosjektet omfatter fem hovedaktiviteter:

  1. Å utvikle en plattform for forskningsformidling på norsk med resultater fra samskapende samfunnsvitenskapelig folkeforskning med unge.
  2. Å produsere dokumentarfilm og undervisningsmateriell.
  3. Å utvikle rådgivningsverktøy.
  4. Å utvikle nye formidlingsverktøy for samskapende folkeforskning og arrangementer med unge medforskere.
  5. Å gjennomføre en halvdags workshop samt publisere en artikkel i et norsk tidsskrift rettet mot sentrale aktører for sosial inkludering av unge.

Prosjektet svarer særlig på behovet for å styrke den samfunnsvitenskapelige folkeforskningen samt å gi nye tilnærminger til forskning på sosial inkludering i Norge.

Inkludering av norske beslutningstagere i offentlig sektor, samt akademiske miljøer og nettverk rundt folkeforskning i en tidlig fase av prosjektet har som mål å maksimere den sosiale og vitenskapelige effekten av EU-prosjektet for en norsk kontekst.

Kontakt

Laster inn ...